Serie: Onderzoeksrapporten Agentschap Onroerend Erfgoed

ISSN: 13714678


Publicaties in 2019

Archeologische prospectie met ingreep in de bodem. Vaargeul Boven-Zeeschelde. Baasrode-Fabriek & Mariekerke.

Auteur: Van Haelst S., Pieters M. & Vandevelde J.

Jaartal: 2019

Volume: 115

  meer info

Een toevalsvondst aan de Frans Walravenstraat 82 te Lot (Beersel)

Auteur: Vynckier G.

Jaartal: 2019

Volume: 121

  meer info

Middeleeuwse bewoning langs de Heirstraat te Opgrimbie (Limburg)

Auteur: Martens M., Vynckier G., De Groote K., Van Laecke J., Cooremans B., Deforce K. & Lentacker A.

Jaartal: 2019

Volume: 110

  meer info

Evaluatie archeologie 2018

Auteur: Ribbens R. (ed.)

Jaartal: 2019

Volume: 125

  meer info

Onroerend erfgoed vanzelfsprekend?

Auteur: Vanhaevre I.

Jaartal: 2019

Volume: 132

  meer info

Middeleeuwse bewoning langs de Benedenstraat te Wezemaal (Vlaams-Brabant).

Auteur: Martens M., Vynckier G., De Groote K., Cooremans B. & Van Laecke J.

Jaartal: 2019

Volume: 130

  meer info

Forfaitaire kostprijsbepaling van archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem

Auteur: De Groote K. & Ribbens R.

Jaartal: 2019

Volume: 119

  meer info

Verslagen van archeologische toevalsvondsten uit 2017 waar geen verder terreinonderzoek nodig of mogelijk was

Auteur: Cousserier K., Demerre I., Meylemans E., Moens J., Vanhoutte S., Van Laecke J., Verelst K. & Vynckier G.

Jaartal: 2019

Volume: 113

  meer info