Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat

Archeologie monumenten- en landschapsonderzoek in Vlaanderen Heritage research in Flanders

Auteur--

Editor--

Jaar2015

PublicatietypeAflevering

SerieRelicta

Volume13

Subtitel--

Pagina’s300

UitgeverOnroerend Erfgoed

PlaatsBrussel

ISBN--

Trefwoorden--

Plaatsgegevens

Exemplaar47972 ReknummerBIB-17-B-3

Inhoud
'van goeden koerliken Rotcelaerstene wel ende reynlic ghehouwen' : winning en toepassing van Diestiaanijzerzandsteen in het Hageland van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw 7-124
Van Driessche T.
 • Inleiding . Diestiaanijzerzandsteen, pp. 7-8
 • Inleiding . Oude maten en munten, p. 8
 • Inleiding . Ontstaan van ijzerzandsteen, pp. 8-9
 • Inleiding . Aanverwante ijzerzandsteensoorten, pp. 9-10
 • Inleiding . Ijzerzandsteen en ijzeroer, p. 10
 • Inleiding . Terminologie, p. 10
 • Winning en toepassing van ijzerzandsteen in de middeleeuwen . Toepassing van Diestiaanijzerzandsteen in de romaanse en gotische bouwkunst, pp. 10-19
 • Winning en toepassing van ijzerzandsteen in de middeleeuwen . Overzicht van de middeleeuwse steengroeven (Leuven en omgeving, Rotselaar, Wezemaal, Langdorp, Zichem, Diest, Zelem, Schaffen (Kelbergen)), pp. 19-21
 • Winning en toepassing van ijzerzandsteen in de middeleeuwen . Drie praktijkvoorbeelden (De Sint-Sulpitiuskerk in Diest, De abdij van Tongerlo, De stad Leuven), pp. 22-29
 • Winning en toepassing van ijzerzandsteen in de middeleeuwen . Technieken en werktuigen, pp. 29-30
 • Winning en toepassing van ijzerzandsteen in de middeleeuwen . Beeldhouwwerk in ijzerzandsteen, pp. 30-31
 • Winning en toepassing van ijzerzandsteen in de 16de eeuw, pp. 31-32
 • Winning en toepassing van ijzerzandsteen in de 16de eeuw . De steengroeven van Langdorp (De steenhouwersfamilie van den Putte alias van Langdorp, Assortiment, Achteruitgang van de natuursteenwinning in Langdorp vanaf ca. 1535,..., pp. 33-36
 • ...Ligging van de steengroeven)
 • Winning en toepassing van ijzerzandsteen in de 16de eeuw . De steengroeven van Rotselaar (De pachters van de groeve, Ligging van de groeven, De watermolen en de sluis in Rotselaar), pp. 36-40
 • Ontginning en gebruik van ijzerzandsteen in de 17de en 18de eeuw . De steengroeven van Rotselaar (Ligging van de groeven, Exploitatie van de steengroeven, Werktuigen, De grote ontginningscampagnes in de jaren 1653-1666, Voorraadbeheer, Transport,..., pp. 40-64
 • ...Toepassing (De watermolen en de sluis in Rotselaar, De 's-Hertogenmolens in Aarschot, De windmolen in Tremelo, Het 's-Hertogenhuis in Aarschot, De Sint-Michielskerk in Leuven (1650-1666), Openbare werken in Leuven,...
 • ...De Leuvense vaart (1750-1752 en 1760-1763), Schandpalen en grenspalen, Bruggen, Kasseiwegen, Schuren en stallingen, Dorpels en traptreden))
 • Ontginning en gebruik van ijzerzandsteen in de 17de en 18de eeuw . Gelrode, pp. 64-65
 • Ontginning en gebruik van ijzerzandsteen in de 17de en 18de eeuw . Wezemaal, pp. 65-67
 • Ontginning en gebruik van ijzerzandsteen in de 17de en 18de eeuw . Langdorp, pp. 67-69
 • Ontginning en gebruik van ijzerzandsteen in de 17de en 18de eeuw . Rillaar, p. 69
 • Ontginning en gebruik van ijzerzandsteen in de 17de en 18de eeuw . Diest en omstreken (Overzicht van de steengroeven (De Langenberg, Het Grasbos in Molenstede, Kaggevinne, Schaffen (Kelbergen)), Hergebruik van oude bouwstenen afkomstig van..., pp. 69-71
 • ... de middeleeuwse omwalling)
 • Ontginning en gebruik van ijzerzandsteen in de 17de en 18de eeuw . Zelem, p. 71
 • Ontginning en gebruik van ijzerzandsteen in de 17de en 18de eeuw . Steengroeven in andere gemeenten, pp. 71-72
 • Winning en toepassing van ijzerzandsteen in de 19de en 20ste eeuw . Achteruitgang van de winning en toepassing van ijzerzandsteen, pp. 72-77
 • Winning en toepassing van ijzerzandsteen in de 19de en 20ste eeuw . Rotselaar, pp. 77-83
 • Winning en toepassing van ijzerzandsteen in de 19de en 20ste eeuw . Wezemaal, pp. 83-84
 • Winning en toepassing van ijzerzandsteen in de 19de en 20ste eeuw . Diest, p. 84
 • Winning en toepassing van ijzerzandsteen in de 19de en 20ste eeuw . Schaffen (Kelbergen) (Ijzerzandsteen uit Schaffen voor de restauratie van de Sint-Sulpitiuskerk, Het 'Steenkot' in Kelbergen in de 20ste eeuw), pp. 84-89
 • Winning en toepassing van ijzerzandsteen in de 19de en 20ste eeuw . Kortenberg (Everberg), p. 89
 • Winning en toepassing van ijzerzandsteen in de 19de en 20ste eeuw . De restauratie van de Maagdentoren in Zichem, pp. 89-91
 • Winning en toepassing van ijzerzandsteen in de 19de en 20ste eeuw . De laatste ontginningscampagnes, p. 91
 • Steenhouwers en groevearbeiders, pp. 92-93
 • Afwerkingslagen en esthetische waardering . Kerkinterieurs, pp. 94-95
 • Afwerkingslagen en esthetische waardering . Uitwendige afwerking van de kerken, pp. 95-96
 • Afwerkingslagen en esthetische waardering . Esthetische waardering, pp. 96-97
 • Hergebruik van oude bouwstenen, pp. 98-99
 • Ontginning van ijzererts, pp. 99-102
 • Invloed van de natuursteenexploitatie op het landschap . Wijngaarden, p. 103
 • Invloed van de natuursteenexploitatie op het landschap . Akkers, pp. 103-104
 • Invloed van de natuursteenexploitatie op het landschap . Bossen, pp. 104-109
 • De steengroeven vandaag, p. 109

Leerresten uit het archeologisch onderzoek op het Sint-Martensplein, de Oude Vismarkt en de Soofstraat te Aalst 125-155
Moens J.
 • Sint-Martensplein . Contextgegevens, p. 125
 • Sint-Martensplein . Cijfergegevens, pp. 125-128
 • Sint-Martensplein . Leervondsten (Zolen en zoolonderdelen, Enkelhoge enkelriemschoen met ingeregen geleidelusjes, Snippers), pp. 128-131
 • Oude Vismarkt . Contextgegevens, pp. 131-132
 • Oude Vismarkt . Cijfergegevens, p. 133
 • Oude Vismarkt . De leerresten (De leerresten uit de walgracht rond het Oud Hospitaal, De leerresten uit de parallel met de Dender verlopende gracht), pp. 133-146
 • Stoofstraat . Contextgegevens, p. 146
 • Stoofstraat . Cijfergegevens, p. 146
 • Stoofstraat . De leerresten, pp. 146-147

Het afval van schoenlappers/oudeschoenmakers uit de site Ganzendries te Mechelen 157-199
Moens J., Troubleyn L. & Kinnaer F.
 • Geografisch en historisch kader, pp. 157-159
 • De archeologische gegevens, pp. 159-160
 • De leerresten . Cijfergegevens en bewaringstoestand, pp. 160-163
 • De leerresten . Naden en steken, p. 163
 • De leerresten . Verbinding zool-bovenleer, pp. 163-164
 • De leerresten . Schoenen (Zolen en zoolonderdelen, Bovenleer en bovenleeronderdelen), pp. 164-187
 • De leerresten . Snippers, pp. 188-189
 • De leerresten . Overige leervondsten, pp. 189-192
 • De leerresten . Dateringsgegevens, pp. 192-193
 • De leerresten . Interpretatie, pp. 193-195

Technische en typologische analyse van het aardewerk uit drie afvalcontexten (13de-16de eeuw) afkomstig uit de cisterciënzerinnenabdij van Herkenrode 201-300
De Groote K.
 • Kuil HE1, pp. 203-204
 • Kuil HE1 . Maaslands aardewerk, pp. 204-244
 • Kuil HE1 . Rood aardewerk, pp. 244-245
 • Kuil HE1 . Aardewerk uit Nederlands Limburg (Brunssum-Schinveld), pp. 246-260
 • Kuil HE1 . Zogenaamd Elmpter aardewerk, pp. 260-263
 • Gracht HE3, pp. 263-264
 • Gracht HE3 . Rood aardewerk, p. 264
 • Gracht HE3 . Maaslands aardewerk, pp. 264-272
 • Gracht HE3 . Aardewerk uit Nederlands Limburg (zgn. Brunssum-Schinveld), p. 272
 • Gracht HE3 . Steengoed, pp. 272-274
 • Gracht HE3 . Elmpter aardewerk, pp. 274-277
 • Beerput HE2 . Rood aardewerk, pp. 277-282
 • Beerput HE2 . Steengoed, pp. 282-284
 • Beerput HE2 . Discussie en algemeen besluit, pp. 284-286
 • Ingekraste merken: kenmerkend voor vrouwenkloosters, pp. 286-289
Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat