Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat

Archeologisch vooronderzoek Lier - Jezuïetenkerk

AuteurBruggeman J. & Reyns N.

Jaar2010

PublicatietypeBoek

SerieRapporten All-Archeo

Volume003

Subtitel--

Pagina’s34

UitgeverAll-Archeo bvba

PlaatsBornem

ISBN--

TrefwoordenROEV / Archeologische prospectie / LIER / Provincie Antwerpen / Middeleeuwen / Nieuwe Tijd

Plaatsgegevens

Exemplaar77416 Reknummer3-4-e

Inhoud
Projectgegevens en afbakening onderzoek7-9
 • Afbakening studiegebied, p. 7
 • Aard bedreiging, pp. 8-9
 • Onderzoeksopdracht, p. 9
Beschrijving referentiesituatie11-14
 • Landschappelijke context, p. 11
 • Beschrijving gekende waarden (Historische gegevens, Archeologische voorkennis, Inschatting intactheid archeologisch erfgoed en archeologische potentie), pp. 12-14
Resultaten terreinonderzoek15-23
 • Toegepaste methoden & technieken, p. 15
 • Opbouw en gaafheid bodemarchief, pp. 15-18
 • Archeologische vondsten (Middeleeuwen tot nieuwste tijd, Onbepaalde periode), pp. 18-20
 • Archeologische sporen, pp. 20-22
 • Chronologische en tafonomische opbouw, p. 22
 • Besluit, p. 23
Waardering25-26
Analyse van de geplande situatie: effecten27-
Aanbevelingen29-30
 • Adviezen, pp. 29-30
 • Leemtes in de kennis, p. 30
Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat