Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat

Archeologie monumenten- en landschapsonderzoek in Vlaanderen Heritage research in Flanders

AuteurIn't Ven I.(ed.)

Editor--

Jaar2011

PublicatietypeAflevering

SerieRelicta

Volume7

Subtitel--

Pagina’s259

UitgeverVlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

PlaatsBrussel

ISBN--

Trefwoorden--

Plaatsgegevens

Exemplaar81428 ReknummerBIB-17-B-3

Exemplaar94230 ReknummerLeuven

Exemplaar104787 ReknummerHasselt

Exemplaar107999 ReknummerGent

Exemplaar110581 ReknummerAntwerpen

Inhoud
Laseraltimetrie en de kartering van Celtic Fields in de Belgische Kampen: mogelijkheden en toekomstperspectieven 11-36
Creemers G., Meylemans E., Paesen J. & De Bie M.
 • Inleiding, p. 11
 • Het prospectieonderzoek naar Celtic Fields, pp. 11-13
 • Celtic Fields: huidige inzichten, p. 13
 • Het gebruik van laseraltimetrie en het DHM Vlaanderen bij archeologische prospecties en evaluaties, p. 14
 • Analyse van het DHM Vlaanderen op Celtic Field-complexen, pp. 14-27
 • Synthese, p. 28
 • Conclusies en aanbevelingen, p. 28

Middeleeuws leer voor het voetlicht : schoenen en andere leervondsten uit archeologisch onderzoek op de Grote Markt in Dendermonde (prov Oost-Vlaanderen) 37-66
Moens J.
 • Inleiding, p. 37
 • Historische context, p. 37
 • Leerstudie, pp. 38-60
 • Datering, pp. 60-61
 • Discussie, pp. 61-62
 • Besluit, p. 62

Baksteen en boomringen: een verfijnde bouwchronologie van het hallenkoor van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Damme (prov West-Vlaanderen) 67-100
Debonne V. & Haneca K.
 • Inleiding, pp. 67-68
 • Historische situering, pp. 68-69
 • Bouwhistorische analyse, pp. 69-71
 • De driedakkappen van het hallenkoor, pp. 71-74
 • Het dendrochronologisch onderzoek, pp. 74-80
 • Houtgebruik en herkomst, pp. 81-83
 • Fasering van de bouwactiviteiten, pp. 83-89
 • Conclusies, p. 89

Afval van schoenlappers/oud-schoenmakers en versleten schoeisel uit Ninove (prov Oost-Vlaanderen) 101-120
Moens J., Klinkenborg S., De Maeyer W., Clement C. & Cherreté B.
 • Inleiding, pp. 101-102
 • Historische en geografische situering van de Graanmarkt, p. 102
 • Chronologisch overzicht van de archeologische sporen op de Graanmarkt, pp. 102-105
 • De archeologische sporen op de Varkensmarkt, p. 106
 • De leerresten, pp. 106-117
 • Besluit, p. 118

Rituele betekenisgeving bij de contrareformatorische kerkbouw: de eerstesteenlegging van de Sint-Pietersabdijkerk in Gent (1629) (prov Oost-Vlaanderen) 121-134
Germonprez D. & Morel A.-F.
 • Inleiding, p. 121
 • Probleemstelling, pp. 121-122
 • Impositione primarii lapidis, p. 122
 • Bouwmedailles, pp. 123-127
 • Dichtbundel, pp. 127-128
 • Het belang van de onderneming, p. 128
 • Symboliek van de eerste steen, p. 128
 • Besluit, p. 129

Een depotvondst met 18de-eeuwse munten uit Zoersel (prov Antwerpen) 135-144
Beeckmans L. & Cryns J.
 • Inleiding, p. 135
 • Historiek van de vindplaats, pp. 135-136
 • Interpretatie van het ensemble, pp. 136-138
 • Inventaris, pp. 138-143

A preliminary assessment of the state of preservation of the wreck of the Belgica = een eerste beoordeling van de bewaringstoestand van het wrak van de Belgica 145-162
Gregory D., Jensen P., Straetkvern K., Lenaerts T. & Pieters M.
 • Introduction, p. 145
 • The Belgica, pp. 145-147
 • Deterioration of wood in the marine environment, pp. 148-149
 • The fieldwork, p. 149
 • Methods, pp. 149-151
 • Results, pp. 152-156
 • Discussion, pp. 156-158
 • Conclusions, p. 158

Die Deutschen Soldatenfriedhöfe des Ersten Welkriegs in Flandern = de Duitse militaire begraafplaatsn uit de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen 163-238
Freytag A. & Van Driessche T.
 • Einleitung, pp. 163-164
 • Zur Situation der Deutschen Soldatenfriedhöfe in Flandern 1914-1954, pp. 165-192
 • Die Friedhöfe Langemark, Hooglede, Menen und Vladslo nach 1954, pp. 192-221

Bouwkundig erfgoed in kaart gebracht : methodologie en conclusies van de administratieve actualisatie van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen 239-259
Hooft E.
 • Inleiding, pp. 239-242
 • Adminisatrtieve actualisatie: methodologie en afbakening, pp. 242-244
 • Resultaten van de actualisatie, pp. 245-252
 • Beschermd erfgoed in de inventaris, pp. 252-253
 • GIS-laag inventaris bouwkundig erfgoed, pp. 253-256
 • Inventaris.vioe.be: de inventariswebsite als besluit, p. 257
Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat