Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat

Archeologie monumenten- en landschapsonderzoek in Vlaanderen Heritage research in Flanders

Auteur--

Editor--

Jaar2011

PublicatietypeAflevering

SerieRelicta

Volume8

Subtitel--

Pagina’s417

UitgeverOnroerend Erfgoed

PlaatsBrussel

ISBN--

Trefwoorden--

Plaatsgegevens

Exemplaar86227 ReknummerBIB-17-B-3

Exemplaar108001 ReknummerGent

Inhoud
Op zoek naar prehistorische resten in de wetlands van de Sigmacluster Kalkense Meersen : prospectief en evaluerend archeologisch onderzoek in het gebied Wijmeers 2, zone D/E (Wichelen, prov. Oost-Vlaanderen) 9-46
Perdaen Y., Meylemans E., Bogemans F., Deforce K., Storme A. & Verdurmen I.
 • Inleiding, pp. 9-10
 • Het geologisch onderzoek . Methode, Geologie, pp. 10-12
 • Het paleo-ecologisch onderzoek . Methode, Resultaten, pp. 13-18
 • Synthese: het paleolandschappelijke kader, p. 19
 • Het prospectieve booronderzoek . Inleiding, Prospectiemethode, Topografie, Het vondstenmateriaal, Vondstspreiding en -densiteit, Besluit bij het booronderzoek, pp. 19-22
 • Ter evaluatie van het booronderzoek: proefputten in WME . Doelstelling, Opgravingsmethode, Het vondstenmateriaal (Vuursteen, Het aardewerk, Bot en macroresten), Vondstspreiding en -densiteit (Vuursteen, Aardewerk),..., pp. 22-36
 • ... Interpretatie van de resultaten uit het proefputtenonderzoek, Confrontatie van het boor- en proefputtenonderzoek
 • Discussie: betekenis voor archeologie van de prehistorie in de Scheldevallei, pp. 37-38
 • Besluit, p. 38

Archeologisch noodonderzoek naar het voormalige Hof van Peene in Baasrode (prov Oost-Vlaanderen) 47-82
Moens J., Ameels V. & De Groote K.
 • Inleiding, p. 47
 • Geografische en bodemkundige context, p. 47
 • Historische en iconografische gegevens . De heerlijkheid Baasrode, De heren van Baasrode, Het Hof van Baasrode, pp. 47-51
 • De archeologische gegevens . Inleiding, De oudste fase: akkerlaag en perceelsgreppel, De eerste bewoningssporen, Het Hof van Peene, De tuin, pp. 51-64
 • De vondsten . Inleiding, De akkerlaag, De perceelsgreppel en de doorsnijdende kuil of heruitgraving, Kuil ten noorden van het Hof van Peene, De kelder uit de eerste bewoningsfase, De vroegmiddeleeuwse vondsten, Een bronzen zegelstempel uit de..., pp. 64-74
 • ...nivelleringspakketten
 • Het palynologisch onderzoek, p. 74
 • Bespreking en discussie, pp. 74-78
 • Besluit, p. 78

Het karmelietenklooster van Aalst (prov Oost-Vlaanderen)(1497-1797): het gebouwenbestand, de begravingen en het fysisch-antropologische onderzoek 83-250
De Groote K., De Maeyer W., Moens J., Quintelier K., Van Cleven F., Vanden Berghe I. & Vernaeve W.
 • Algemene inleiding, pp. 83-85
 • De karmelieten van Aalst . Inleiding, Beknopte geschiedenis van de geschoeide karmelieten (Het ontstaan in het Oosten, De Karmelorde in het Westen, De 14de tot 16de eeuw: van gouden tijd tot crisis, Teresia van Avila en het ontstaan van de..., pp. 85-90
 • ...ongeschoeide karmelieten, De neergang van de karmelieten in de 18de en 19de eeuw), De Aalsterse karmelieten (Het klooster van OLV-Ter Muilen te Liedekerke, De Aalsterse stichting, Inplanting in de stad
 • De bouwgeschiedenis van het klooster . Inleiding, Fase 1: 1497-1582: de kerk en de eerste woonvleugel (De historische gegevens, De archeologische gegevens), Fase2: 1582-1605: herstel van de kerk en zuidelijke uitbreiding van de woonvleugel..., pp. 90-125
 • ...(De historische gegevens, De archeologische gegevens, Synthese en interpretatie van fase 2), Fase 3: 1605-1797: de nieuwe kerk, uitbreiding met de westvleugel en bouw van de pandgang (De historische gegevens, De archeologische gegevens,...
 • ...Synthese en interpretatie van fase 3), Fase 4: vanaf 1797: afschaffing van het klooster en omvorming van het gebouwenbestand (Historische gegevens, Archeologische gegevens, Synthese en interpretatie van fase 4), Interpretatie en discussie
 • De begravingen in kerk, pand en pandhof . Inleiding, Historische gegevens (Bronnen, Begravingen bij de karmelieten, Gegevens uit de begrafenisregisters en Codex 153, De begrafenisregisters van de Sint-Martinuskerk, De geschreven bronnen uit de..., pp. 125-164
 • ...18de eeuw - discussie), Archeologische gegevens (De locatie van de begravingen, De begravingen in de kerk, De oriëntering van de skeletten, De armpositie, Kistbegravingen, Knekelputten en residueel botmateriaal, Chronologisch te plaatsen...
 • ...begravingen, Archeologische vondsten, Besluit vondsten
 • Fysisch-anthropologische onderzoek . Onderzoeksvragen, Materiaal en methoden (Inleiding, Bewaringstoestand, Geslacht, Schatting van de sterfteleeftijd, Metrische kenmerken, Epigenetische kenmerken, Paleopathologie, Gebitstoestand),..., pp. 164-191
 • ...Onderzoeksresultaten en discussie (Inleiding, Inhumaties in anatomisch verband, De verstoorde skeletelementen), Algemene conclusie van het fysisch-antropologisch onderzoek
 • De historische en archeologische gegevens en confrontatie met de antropologische onderzoeksresultaten . Inleiding, Geslachtsverdeling, Sterfteleeftijd, Gemiddelde lichaamslengte, Oriëntatie, Armpositie, Pathologieën, Interpretatie en discussie, pp. 191-207
 • Besluit, pp. 207-208

Jean-Baptiste Pisson (1763-1818) : architect, meester-timmerman en aannemer (prov Oost-Vlaanderen) 251-376
Van Tyghem F.
 • Inleiding, pp. 251-252
 • Eerste levensfase tijdens het Oostenrijks bewind . Jeugd en opleiding, Huwelijk en eerste vestiging in de Drabstraat, De eerste privéopdrachten, Inhuldiging van Leopold 2 als graaf van Vlaanderen,..., pp. 252-267
 • ...Aanstelling tot baas-timmerman van de kasselrij Oudburg
 • Hoogtepunt van Pissons loopbaan tijdens het Frans bewind . Aankoop van een eigen woning in de Drabstraat, Privéopdrachten, De nationale goederen en de eerste openbare opdrachten, Pissons werk als stadsarchitect, Aannemer van openbare werken in het..., pp. 267-334
 • ...Scheldedepartement, Pissons belangstelling voor kunst en cultuur en zijn rol in de Société des arts
 • Laatste levensjaren tijdens het Hollands bewind . Einde van zijn loopbaan als aannemer en zijn schuldvorderingen, Prijsvragen en ontwerpen voor gebouwen en monumenten, Lidmaatschap van commissies en verenigingen, Pisson als schrijver en tekenaar,..., pp. 335-360
 • ...Zijn dood en grafmonument, Zijn testament, Zijn bibliotheek
 • Besluit, pp. 360-362

Zeldzame reminiscenties van de Grooten Oorlog: archivalisch en bouwtechnisch onderzoek van de legerbarakken in Jabbeke (prov West-Vlaanderen) 377-417
Verdonck A., Vermeiren E. & Troubleyn R.
 • Inleiding, pp. 377-378
 • De Eerste Wereldoorlog: Jabbeke versus het front, pp. 379-385
 • Jabbeke tijdens het interbellum (1918-1940), pp. 385-386
 • De Tweede Wereldoorlog: Jabbeke versus het front, pp. 386-387
 • Het Britse leger in Jabbeke (8 oktober 1944 tot 22 juni 1946), p. 388
 • Het Belgische leger in Jabbeke (20 oktober 1945 tot 30 september 1994) . De Fuseliers Bataljons, De Koude Oorlog, pp. 388-389
 • Prospectie en registratie van de barakken in Jabbeke, pp. 389-393
 • Het barakkenconcept tijdens de Eerste Wereldoorlog . Belgische barakken, Engelse barakken, Franse barakken, Duitse barakken, pp. 393-405
 • Terugkoppeling naar de barakken in Jabbeke, p. 405
 • Waardebepaling . Erfgoedwaarden, Territoriale en contextuele waarde, Economische waarde, Andere criteria, pp. 405-407
 • Handleiding en visie: omgaan met de barakken in Jabbeke . Waarom in stand houden, Hoe in stand houden, Naar een beheersplan voor de site, pp. 407-412
 • Besluit, pp. 412-413
 • Samenvatting, pp. 413-414
Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat