Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat

Het archeologisch onderzoek in Raversijde Oostende in de periode 1992-2005

AuteurPieters M., Baeteman C., Bastiaens J., Bollen A., Clogg P., Cooremans B., De Bie M., De Buyser F., Decorte G., Deforce K., De Groote A., Demerre I..

Jaar2013

SerieRelicta monografieën

Volume8

SubtitelVuurstenen artefacten een Romeinse dijk een 14de-eeuws muntdepot een 15de-eeuwse sector van een vissersnederzetting en sporen van een vroeg-17de-eeuwse en een vroeg-18de-eeuwse belegering van Oostende

Pagina’s637

UitgeverOnroerend Erfgoed

PlaatsBrussel

ISBN9789075230369

Trefwoorden--

Plaatsgegevens

Exemplaar104225 ReknummerBIB-17-B-4

Inhoud
Inleiding21-28
Pieters M.
 • Situering van de archeologische site Raversijde, p. 21
 • Historiek van het onderzoek in Raversijde . Materiële bronnen onderzocht in de periode late 19de eeuw tot 1992, pp. 21-24
 • Historiek van het onderzoek in Raversijde . Materiële bronnen onderzocht in de periode 1992-2009, pp. 25-27
 • Historiek van het onderzoek in Raversijde . Onderzoek van de geschreven bronnen tot 1995, pp. 27-28
 • Historiek van het onderzoek in Raversijde . Onderzoek van de geschreven bronnen vanaf 1995, p. 28
Het fysische kader en de landschappelijke achtergronden van de site Walraversijde29-65
 • Baeteman C. & Pieters M. : De laat-holocene afzettingen van de site Raversijde, pp. 29-51
 • Pieters M. : Fysisch-chemisch en micromorfologisch onderzoek van profiel A, p. 51
 • Deforce K. & Bastiaens J. : Het paleobotanische onderzoek van het oppervlakteveen in profiel D, pp. 52-55
 • Cooremans B. : Palynologisch onderzoek van een kleisequentie, p. 56
 • Demiddele H. & Ervynck A. : Diatomeeën uit de bodemprofielen A en B, pp. 56-64
 • Baeteman C., Bastiaens J., Cooremans B., Deforce K., Demiddele H., Ervynck A. & Pieters M. : Discussie over het fysische kader en de landschappelijke achtergronden, p. 65
Sporen en vondsten ouder dan het laatmiddeleeuwse visserdorp . Vuurstenen artefacten67-72
De Bie M.
 • Analyse, diagnose en interpretatie van lithisch materiaal gevonden tijdens de opgravingen in Raversijde (1992-1998), pp. 67-69
 • Analyse, diagnose en interpretatie van lithisch materiaal, volgens A. Chocqueel gevonden op het strand in Raversijde, pp. 69-72
Sporen en vondsten ouder dan het laatmiddeleeuwse visserdorp . Veenwinning uit de Romeinse periode72-75
Pieters M.
Sporen en vondsten ouder dan het laatmiddeleeuwse visserdorp . Verspreid over het onderzoeksterrein aangetroffen Romeinse artefacten76-78
Pieters M.
Sporen en vondsten ouder dan het laatmiddeleeuwse visserdorp . Een dijk uit de Romeinse periode79-95
Pieters M., Demerre I. & Zeebroek I.
 • Beschrijving van de sporen, pp. 79-88
 • De mobiele archaeologica gerelateerd aan de dijk, p. 88
 • Bastiaens J. : Paleobotanisch onderzoek van de vegetatiehorizont, pp. 89-92
 • Interpretatie van de waargenomen sproen en vondsten gerelateerd aan de dijk, pp. 92-93
 • De vroegste dijkbouw in Noordwest-Europa: een literatuuroverzicht, pp. 83-95
Sporen en vondsten ouder dan het laatmiddeleeuwse visserdorp . Een middeleeuwse percelering: 15de-eeuws of ouder?96-102
Pieters M.
 • Een begraven of fossiele ploeglaag, p. 96
 • Een reeks grachten en greppels, pp. 96-100
 • Interpretatie van de grachten en de ploeglaag, pp. 100-102
Sporen en vondsten ouder dan het laatmiddeleeuwse visserdorp . Laatmiddeleeuwse veenontginningen102-107
Pieters M.
Sporen en vondsten ouder dan het laatmiddeleeuwse visserdorp . Een laat 14de-eeuws muntdepot107-116
Pieters M., Schietecatte L., Goddeeris T. & De Buyser F.
 • Goddeeris T. : Stempelstudie van het muntdepot van Raversijde, pp. 108-112
 • Goddeeris T. : Stempelstudie van het muntdepot van Raversijde . Statistische verwerking van de gegevens, p. 112
 • Goddeeris T. : Stempelstudie van het muntdepot van Raversijde . Oorspronkelijk aantal voorzijde-stempels, pp. 112-114
 • Goddeeris T. : Stempelstudie van het muntdepot van Raversijde . Aantal munten geslagen per stempel, pp. 114-115
 • Goddeeris T. : Stempelstudie van het muntdepot van Raversijde . Berekening van de gemiddelde stempelleeftijden en het aantal aambeelden, pp. 115-116
Sporen en vondsten ouder dan het laatmiddeleeuwse visserdorp . Synthese: een agrarisch gebied met littekens van veenontginning en een Romeinse voorgeschiedenis wordt omstreeks 1400 voor bewoning in gebruik genomen door een door de zee (...)117-118
Pieters M.
Onderzoek van een 15de-eeuwse sector van het middeleeuwse vissersdorp Walraversijde . Een laatmiddeleeuwse dijk ten noorden van de Duinenstraat119-122
Pieters M.
Onderzoek van een 15de-eeuwse sector van het middeleeuwse vissersdorp Walraversijde . De kapel van Walraversijde archeologisch belicht122-126
Pieters M.
Onderzoek van een 15de-eeuwse sector van het middeleeuwse vissersdorp Walraversijde . De laatmiddeleeuwse woningen met de gekoppelde structuren en de ruimtelijke indeling van de in de periode 1992-1998 opgegraven zone van het vissersdorp 'Walraversi'126-434
Pieters M.
 • De individuele gebouwen met de eraan gekoppelde structuren, pp. 126-372
 • De gebouwen en de gekoppelde structuren samen bekeken: bijkomende informatie en synthese . Gebruikte bouwmaterialen (Natuursteen, Baksteen, Kalkmortel en aardmortel (?), Kalkpleister: wit en rood, Ijzer, lood, glas, zand en hout), pp. 373-397
 • De gebouwen en de gekoppelde structuren samen bekeken: bijkomende informatie en synthese . Fysico-chemisch en micromorfologisch onderzoek op gebouwgerelateerde fenomenen (Pleisterfragmenten, Het bindmiddel voor de muren in baksteen,..., pp. 397-401
 • ...Loopniveautjes of zogenaamde living-floors in de gebouwen, Enkele onder de gebouwen aangetroffen begraven A-horizonten, Synthese van fysico-chemisch en micromorfologisch onderzoek op gebouwgerelateerde fenomenen)
 • De gebouwen en de gekoppelde structuren samen bekeken: bijkomende informatie en synthese . Osendropgreppels, funderingen, bevloeringen en muurkasten, pp. 401-403
 • De gebouwen en de gekoppelde structuren samen bekeken: bijkomende informatie en synthese . De oriëntatie en het aantal fasen van de woningen, pp. 403-408
 • De gebouwen en de gekoppelde structuren samen bekeken: bijkomende informatie en synthese . Het grondplan of de organisatie van de leefruimte, pp. 408-411
 • De gebouwen en de gekoppelde structuren samen bekeken: bijkomende informatie en synthese . De oppervlakte en de afmetingen van de bakstenen gebouwen, pp. 411-412
 • De gebouwen en de gekoppelde structuren samen bekeken: bijkomende informatie en synthese . Gebouwen in hout: voorlopers en/of blijvers, pp. 412-413
 • De gebouwen en de gekoppelde structuren samen bekeken: bijkomende informatie en synthese . Comfortverruimende aspecten (Verwarming: haarden, sporen van verhitting en doofpotten, Watervoorziening, Beerputten in hout en in baksteen,..., pp. 413-427
 • ...Ondergrondse ruimtes: koele of geheime berging?, Riolering en/of drainagesysteem)
 • De gebouwen en de gekoppelde structuren samen bekeken: bijkomende informatie en synthese . De onderling samenhang en inplanting, pp. 427-430
 • De gebouwen en de gekoppelde structuren samen bekeken: bijkomende informatie en synthese . Chronologie van de bewoning, pp. 430-431
 • De gebouwen en de gekoppelde structuren samen bekeken: bijkomende informatie en synthese . Synthese, pp. 431-433
 • De gebouwen en de gekoppelde structuren samen bekeken: bijkomende informatie en synthese . Wonen in een laatmiddeleeuws en/of vroegmodern vissersdorp in het zuidelijk Noordzeegebied: een conclusie, pp. 433-434
Onderzoek van een 15de-eeuwse sector van het middeleeuwse vissersdorp Walraversijde . De andere structuren: vooral grachten, veenwinningsputten en kuilen434-487
Pieters M.
 • Grachten, pp. 434-456
 • Veenwinningsputten spoornrs. 27,69 en 619, pp. 456-473
 • Een groot aantal kuilen, pp. 473-482
 • Van Neer W., Bollen A., Lentacker A. & Ervynck A. : Dierenresten uit het verkennende onderzoek van 1992, pp. 482-487
Onderzoek van een 15de-eeuwse sector van het middeleeuwse vissersdorp Walraversijde . De mobilia gekoppeld aan de laatmiddeleeuwse dorpsfase: een eerste overzicht487-529
Pieters M.
 • Mobiele archaeologica in de klassieke betekenis van het woord . Een overzicht, pp. 487-506
 • Mobiele archaeologica in de klassieke betekenis van het woord . Spatiale analyse en cross-fitting van enkele specifieke ceramiekgroepen, pp. 507-508
 • Ervynck A., Van Neer W. & Lentacker A. : Dierenresten uit het middeleeuwse vissersdorp: een synthese . Inventaris en economische betekenis van de soorten, pp. 510-520
 • Ervynck A., Van Neer W. & Lentacker A. : Dierenresten uit het middeleeuwse vissersdorp: een synthese . Tafonomie, pp. 520-521
 • Ervynck A., Van Neer W. & Lentacker A. : Dierenresten uit het middeleeuwse vissersdorp: een synthese . Dierlijke produkten en de voedselvoorziening, pp. 522-525
 • De Groote A. & Delforce K. : Houtresten: een eerste overzicht, pp. 525-529
De periode na de middeleeuwen (1500/1550-2000)531-546
Pieters M.
 • Aanwezigheid van militairen in de zone van het voormalige vissersdorp, pp. 531-535
 • Zeebroek I. & Pieters M. : Inhumatiegraven aangesneden in de omgeving van de kapel van Walraversijde, pp. 535-544
 • Bewoning, p. 544
 • Veenontginning, p. 544
 • De mobilia uit de contexten van na de dorpsfase, pp. 544-546
Synthese547-568
Pieters M., Baeteman C., Bastiaens J., Bollen A., Clogg P., Cooremans B., De Bie M., De Buyser F., Decorte G., Deforce K., De Groote A., et al.
 • Het fysieke kader, de landschappelijke achtergronden van de site Walraversijde en de sporen en vondsten ouder dan het laatmiddeleeuwse vissersdorp, pp. 548-553
 • Onderzoek van een 15de-eeuwse sector van het middeleeuwse vissersdorp Walraversijde . Dijk, wegennet en kapel, p. 553
 • Onderzoek van een 15de-eeuwse sector van het middeleeuwse vissersdorp Walraversijde . 33 woningen, pp. 554-561
 • Onderzoek van een 15de-eeuwse sector van het middeleeuwse vissersdorp Walraversijde . Grachten, veenwinningsputten en andere kuilen, pp. 561-562
 • Onderzoek van een 15de-eeuwse sector van het middeleeuwse vissersdorp Walraversijde . De mobilia, pp. 562-565
 • Onderzoek van een 15de-eeuwse sector van het middeleeuwse vissersdorp Walraversijde . Dierlijke resten en houtresten, pp. 565-567
 • Na de dorpsfase, pp. 567-568
Nawoord: Het provinciaal bezoekerscentrum Walraversijde: via archeologisch onderzoek tot een cultuurtoeristisch project589-593
Decorte G. & Gevaert G.
Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat