Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat

Archeologie monumenten- en landschapsonderzoek in Vlaanderen Heritage research in Flanders

Auteur--

Editor--

Jaar2013

PublicatietypeAflevering

SerieRelicta

Volume10

Subtitel--

Pagina’s344

UitgeverOnroerend Erfgoed

PlaatsBrussel

ISBN--

Trefwoorden--

Plaatsgegevens

Exemplaar107762 ReknummerBIB-17-B-3

Exemplaar111666 ReknummerGent

Inhoud
Een dijk en een woonplatform uit de Romeinse periode in Stene (Oostende) 7-69
Demey D., Vanhoutte S., Pieters M., Bastiaens J., De Clercq W., Deforce K., Denys L., Ervynck A., Lentacker A., Storme A. & Van Neer W.
 • Terreinmethode, pp. 9-10
 • Bodemkundige karakterisering van het onderzoeksgebied, p. 10
 • Analyse van de archeologische sporen . Indijking van het slikwad, pp. 11-12
 • Analyse van de archeologische sporen . Aanleg van het woonplatform, pp. 12-16
 • Analyse van de archeologische sporen . Postdepositionele processen, pp. 16-19
 • Ceramiekstudie . Terra sigillata, pp. 19-20
 • Ceramiekstudie . Gevernist aardewerk, p. 20
 • Ceramiekstudie . Terra nigra, pp. 20-21
 • Ceramiekstudie . Fijn oxiderend aardewerk, p. 22
 • Ceramiekstudie . Kruikwaar, pp. 22-23
 • Ceramiekstudie . Fijn reducerend gebakken gedraaid aardewerk, pp. 23-25
 • Ceramiekstudie . Handgevormde waar (Aandeel en baksels, Vormen en versieringen), pp. 25-29
 • Ceramiekstudie . Technisch aardewerk, p. 29
 • Ceramiekstudie . Andere, p. 29
 • Ceramiekstudie . Conclusies aardewerk, pp. 29-30
 • Overige archaeologica, pp. 30-31
 • Diatomeeën, pp. 31-37
 • Palynologisch onderzoek, pp. 37-42
 • Zaden en vruchten, pp. 42-51
 • 14C-onderzoek, p. 51
 • Houtonderzoek, p. 51
 • Dierlijke resten, pp. 51-55
 • Confrontatie van de verschillende onderzoeksresultaten, pp. 55-57
 • Discussie: de huidige kustvlakte in de Romeinse tijd, pp. 58-60

Coins and coin use at the late Roman village of Neerharen-Rekem 71-128
Stroobants F.
 • Archaeological context, pp. 72-76
 • The coin finds . Practical problems, pp. 76-77
 • The coin finds . Spatial distribution, p. 77
 • The coin finds . Chronological distribution, pp. 77-80
 • The coin finds . Analysis of the coin assemblages, pp. 80-82
 • The circulation and use of coins in late Roman Neerharen-Rekem . The provenance of the coins, pp. 83-86
 • The circulation and use of coins in late Roman Neerharen-Rekem . The use of the coins at the Late Roman village, pp. 86-88
 • The circulation and use of coins in late Roman Neerharen-Rekem . A question of chronology, pp. 88-96

Internationale stijl" in Mechelen. Ontdekking, conservatie en onderzoek van de muurschilderingen van rond 1400 in de toren van de Sint-Janskerk 129-207
Buyle M. & Bergmans A.
 • Context van de vondst, behandeling en onderzoek . De Sint-Janskerk, p. 130
 • Context van de vondst, behandeling en onderzoek . De omgang met middeleeuwse muurschilderingen in het verleden, in het bijzonder in Mechelen, pp. 130-133
 • Context van de vondst, behandeling en onderzoek . Situering van de schilderingen binnen het kerkgebouw, pp. 133-134
 • Context van de vondst, behandeling en onderzoek . Aanleiding tot de vondsten, p. 134
 • Context van de vondst, behandeling en onderzoek . Verloop van de werken, pp. 134-135
 • Context van de vondst, behandeling en onderzoek . De publiekswerking, pp. 135-136
 • Context van de vondst, behandeling en onderzoek . Methodologie (Materialen en technieken, Historische en kunsthistorische context), pp. 136-138
 • Beschrijving van de schilderingen en de muurafwerking . De kleurige afwerking van de architectuur en de sculptuur (Geschiedenis, Polychromie van de ribben en gewelfvlakken, Kraagstenen), pp. 139-144
 • Beschrijving van de schilderingen en de muurafwerking . De figuratieve muurschilderingen (Christoffel, Joris met de draak), pp. 145-150
 • Iconografie . De heilige Christoffel, pp. 150-151
 • Inconografie . De heilige Joris, pp. 151-153
 • Iconografische bijzonderheden . De heilige Christoffel, pp. 153-155
 • Iconografische bijzonderheden . De heilige Joris, pp. 155-157
 • Schildertechnisch onderzoek . Opeenvolging van de lagen, pp. 157-152
 • Schildertechnisch onderzoek . De ondertekening (Functie, Pentimenti, Onderzoek, Documentatie), pp. 159-160
 • Schildertechnisch onderzoek . De verflagen, pp. 160-163
 • Schildertechnisch onderzoek . Werkverdeling, p. 163
 • Onderzoek naar de gebruikte materialen . Gebruikte pigmenten en kleurstoffen, pp. 164-165
 • Onderzoek naar de gebruikte materialen . Kostbare pigmenten?, p. 165
 • Onderzoek naar de gebruikte materialen . Middeleeuwse pigmenten en bindmiddelen in Europese context, pp. 165-166
 • Onderzoek naar de gebruikte materialen . Eerder ongewonne pigmenten op de Mechelse muurschildering (Loodtingeel type I, Indigo), pp. 166-167
 • Onderzoek naar de gebruikte materialen . Bewaringstoestand van de beschildering en de muurafwerking, p. 167
 • Situering, stijl en datering . De artistieke context, pp. 168-169
 • Situering, stijl en datering . Verwante kunstwerken, pp. 169-172
 • Situering, stijl en datering . Kostuumhistorie, pp. 172-175
 • Situering, stijl en datering . Stijl, pp. 175-177
 • Situering, stijl en datering . Een Mechels kunstenaar?, pp. 177-179
 • Opdrachtgever en functie van de muurschilderingen, pp. 179-181
 • Verdere geschiedenis . Onderdeel van een groter geheel?, p. 181
 • Conservatie-restauratiebehandeling . Algemene restauratiefilosofie, pp. 181-182
 • Conservatie-restauratiebehandeling . Totaalaapak, p. 182
 • Conservatie-restauratiebehandeling . Verschillende stappen in de behandeling, pp. 182-184
 • Conservatie-restauratiebehandeling . De preventieve conservatie, p. 184
 • Conservatie-restauratiebehandeling . Restauratiedocumentatie, p. 185
 • Geelen I. : Bijlage 1. Beelden in de marge. De kraagstenen in de toren van de Sint-Janskerk en Mechelse bouwsculptuur tussen 1360 en 1420, pp. 189-196
 • Roose P. : Bijlage 2. Orgels in de Sint-Janskerk in Mechelen, pp. 197-199

De middeleeuwse kappen en houten tongewelven van de Sint-Janskerk in Mechelen: typologisch, bouwhistorisch en dendrochronologisch onderzoek 209-227
Nuytten D.
 • Balkenplan van de Sint-Janskerk, pp. 209-211
 • Typologie van gebinten, p. 212
 • Kap van de Sint-Janskerk, pp. 212-215
 • Bouwfazen in de kap, p. 215
 • Middeleeuwse houten tongewelf, pp. 215-217
 • Bekleding en schildering van de middeleeuwse houten ton, pp. 217-219
 • Datering van de kappen en dendrochronologisch onderzoek, p. 219
 • Telmerkenonderzoek, pp. 219-222
 • Wijzigingen na de bouwtijd: de barokke aankleding van de ton, pp. 222-223
 • Kap en tongewelf van de Sacramentskapel, pp. 223-225

Nieuwe inzichten in de bouwgeschiedenis van de Sint-Janskerk in Mechelen 229-238
Debonne V.
 • Beknopte bouwgeschiedenis volgens geschreven bronnen, pp. 229-230
 • Recente bevindingen over de bouwgeschiedenis van de Sint-Janskerk, pp. 230-237

Nederlandse klanken in Parijs anno 1600. Een Nederlandstalig liedfragment op een façon-de-veniseglas gevonden onder de Cour Napoléon van het Louvre 239-274
Mees M. & Huybens G.
 • Le Portrait de Louis XIII in de rue Fromenteau, pp. 239-240
 • Het opschrift van de cuppa, pp. 240-245
 • Passe-partout verzen uit een 16de-eeuws liedboek, pp. 245-247
 • Aantekeningen bij een 16de-eeuwse minneklacht, pp. 247-254
 • Een Nederlandse connectie?, pp. 254-256
 • De versiering in diamantlijngravure, pp. 256-258
 • Gegraveerde glazen uit de Nederlanden, pp. 258-262
 • De versiering, pp. 262-266
 • Noordelijke of Zuidelijke Nederlanden?, p. 266
 • Vorm van het glas: poging tot reconstructie, pp. 266-267

Garden archaeology in Flanders. Developing a new archaeological discipline in Flanders at the Neue Garten in the Landcommandery Alden Biesen (Bilzen) and the garden of the Plantin-Moretus Museum at Antwerp 275-344
Dix B., Vynckier G., Bellens T., Van den Bossche H. & Fabri R.
 • The use of archaeology for studying historic parks and gardens . Theory and practice (The value of using archaeology, The survival of sites, Types of site, The role of archaeology), pp. 275-280
 • The use of archaeology for studying historic parks and gardens . Avenues of enquiry (Archaeological research, Historical views, Maps, Other documents), pp. 280-285
 • The use of archaeology for studying historic parks and gardens . Looking for evidence (Earthworks and other field remains, Recording, Other types of evidence, Geophysical survey, Excavating historic gardens, Some garden excavations), pp. 286-295
 • Two examples in Flanders . The Neue Garten at the Landcommandery 'Alden Biesen' in Limburg province, pp. 296-322
 • Two examples in Flanders . Archaeological research at the Plantin-Moretus Museum Garden, Antwerp, pp. 322-331
Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat