Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat

Archeologie monumenten- en landschapsonderzoek in Vlaanderen Heritage research in Flanders

Auteur--

Jaar2013

SerieRelicta

Volume10

Subtitel--

Pagina’s344

UitgeverOnroerend Erfgoed

PlaatsBrussel

ISSN/ISBN17836425

Trefwoorden--

Plaatsgegevens

Exemplaar107762 ReknummerBIB-17-B-3

Exemplaar111666 ReknummerGent

Inhoud
Een dijk en een woonplatform uit de Romeinse periode in Stene (Oostende)7-69
Demey D., Vanhoutte S., Pieters M., Bastiaens J., De Clercq W., Deforce K., Denys L., Ervynck A., Lentacker A., Storme A. & Van Neer W.
 • Terreinmethode , pp. 9-10
 • Bodemkundige karakterisering van het onderzoeksgebied , p. 10
 • Analyse van de archeologische sporen . Indijking van het slikwad , pp. 11-12
 • Analyse van de archeologische sporen . Aanleg van het woonplatform , pp. 12-16
 • Analyse van de archeologische sporen . Postdepositionele processen , pp. 16-19
 • Ceramiekstudie . Terra sigillata , pp. 19-20
 • Ceramiekstudie . Gevernist aardewerk , p. 20
 • Ceramiekstudie . Terra nigra , pp. 20-21
 • Ceramiekstudie . Fijn oxiderend aardewerk , p. 22
 • Ceramiekstudie . Kruikwaar , pp. 22-23
 • Ceramiekstudie . Fijn reducerend gebakken gedraaid aardewerk , pp. 23-25
 • Ceramiekstudie . Handgevormde waar (Aandeel en baksels, Vormen en versieringen) , pp. 25-29
 • Ceramiekstudie . Technisch aardewerk , p. 29
 • Ceramiekstudie . Andere , p. 29
 • Ceramiekstudie . Conclusies aardewerk , pp. 29-30
 • Overige archaeologica , pp. 30-31
 • Diatomeeën , pp. 31-37
 • Palynologisch onderzoek , pp. 37-42
 • Zaden en vruchten , pp. 42-51
 • 14C-onderzoek , p. 51
 • Houtonderzoek , p. 51
 • Dierlijke resten , pp. 51-55
 • Confrontatie van de verschillende onderzoeksresultaten , pp. 55-57
 • Discussie: de huidige kustvlakte in de Romeinse tijd , pp. 58-60
Coins and coin use at the late Roman village of Neerharen-Rekem71-128
Stroobants F.
 • Archaeological context , pp. 72-76
 • The coin finds . Practical problems , pp. 76-77
 • The coin finds . Spatial distribution , p. 77
 • The coin finds . Chronological distribution , pp. 77-80
 • The coin finds . Analysis of the coin assemblages , pp. 80-82
 • The circulation and use of coins in late Roman Neerharen-Rekem . The provenance of the coins , pp. 83-86
 • The circulation and use of coins in late Roman Neerharen-Rekem . The use of the coins at the Late Roman village , pp. 86-88
 • The circulation and use of coins in late Roman Neerharen-Rekem . A question of chronology , pp. 88-96
Internationale stijl" in Mechelen. Ontdekking, conservatie en onderzoek van de muurschilderingen van rond 1400 in de toren van de Sint-Janskerk129-207
Buyle M. & Bergmans A.
 • Context van de vondst, behandeling en onderzoek . De Sint-Janskerk , p. 130
 • Context van de vondst, behandeling en onderzoek . De omgang met middeleeuwse muurschilderingen in het verleden, in het bijzonder in Mechelen , pp. 130-133
 • Context van de vondst, behandeling en onderzoek . Situering van de schilderingen binnen het kerkgebouw , pp. 133-134
 • Context van de vondst, behandeling en onderzoek . Aanleiding tot de vondsten , p. 134
 • Context van de vondst, behandeling en onderzoek . Verloop van de werken , pp. 134-135
 • Context van de vondst, behandeling en onderzoek . De publiekswerking , pp. 135-136
 • Context van de vondst, behandeling en onderzoek . Methodologie (Materialen en technieken, Historische en kunsthistorische context) , pp. 136-138
 • Beschrijving van de schilderingen en de muurafwerking . De kleurige afwerking van de architectuur en de sculptuur (Geschiedenis, Polychromie van de ribben en gewelfvlakken, Kraagstenen) , pp. 139-144
 • Beschrijving van de schilderingen en de muurafwerking . De figuratieve muurschilderingen (Christoffel, Joris met de draak) , pp. 145-150
 • Iconografie . De heilige Christoffel , pp. 150-151
 • Inconografie . De heilige Joris , pp. 151-153
 • Iconografische bijzonderheden . De heilige Christoffel , pp. 153-155
 • Iconografische bijzonderheden . De heilige Joris , pp. 155-157
 • Schildertechnisch onderzoek . Opeenvolging van de lagen , pp. 157-152
 • Schildertechnisch onderzoek . De ondertekening (Functie, Pentimenti, Onderzoek, Documentatie) , pp. 159-160
 • Schildertechnisch onderzoek . De verflagen , pp. 160-163
 • Schildertechnisch onderzoek . Werkverdeling , p. 163
 • Onderzoek naar de gebruikte materialen . Gebruikte pigmenten en kleurstoffen , pp. 164-165
 • Onderzoek naar de gebruikte materialen . Kostbare pigmenten? , p. 165
 • Onderzoek naar de gebruikte materialen . Middeleeuwse pigmenten en bindmiddelen in Europese context , pp. 165-166
 • Onderzoek naar de gebruikte materialen . Eerder ongewonne pigmenten op de Mechelse muurschildering (Loodtingeel type I, Indigo) , pp. 166-167
 • Onderzoek naar de gebruikte materialen . Bewaringstoestand van de beschildering en de muurafwerking , p. 167
 • Situering, stijl en datering . De artistieke context , pp. 168-169
 • Situering, stijl en datering . Verwante kunstwerken , pp. 169-172
 • Situering, stijl en datering . Kostuumhistorie , pp. 172-175
 • Situering, stijl en datering . Stijl , pp. 175-177
 • Situering, stijl en datering . Een Mechels kunstenaar? , pp. 177-179
 • Opdrachtgever en functie van de muurschilderingen , pp. 179-181
 • Verdere geschiedenis . Onderdeel van een groter geheel? , p. 181
 • Conservatie-restauratiebehandeling . Algemene restauratiefilosofie , pp. 181-182
 • Conservatie-restauratiebehandeling . Totaalaapak , p. 182
 • Conservatie-restauratiebehandeling . Verschillende stappen in de behandeling , pp. 182-184
 • Conservatie-restauratiebehandeling . De preventieve conservatie , p. 184
 • Conservatie-restauratiebehandeling . Restauratiedocumentatie , p. 185
 • Bijlage 1. Beelden in de marge. De kraagstenen in de toren van de Sint-Janskerk en Mechelse bouwsculptuur tussen 1360 en 1420 (Geelen I.), pp. 189-196
 • Bijlage 2. Orgels in de Sint-Janskerk in Mechelen (Roose P.), pp. 197-199
De middeleeuwse kappen en houten tongewelven van de Sint-Janskerk in Mechelen: typologisch, bouwhistorisch en dendrochronologisch onderzoek209-227
Nuytten D.
 • Balkenplan van de Sint-Janskerk , pp. 209-211
 • Typologie van gebinten , p. 212
 • Kap van de Sint-Janskerk , pp. 212-215
 • Bouwfazen in de kap , p. 215
 • Middeleeuwse houten tongewelf , pp. 215-217
 • Bekleding en schildering van de middeleeuwse houten ton , pp. 217-219
 • Datering van de kappen en dendrochronologisch onderzoek , p. 219
 • Telmerkenonderzoek , pp. 219-222
 • Wijzigingen na de bouwtijd: de barokke aankleding van de ton , pp. 222-223
 • Kap en tongewelf van de Sacramentskapel , pp. 223-225
Nieuwe inzichten in de bouwgeschiedenis van de Sint-Janskerk in Mechelen229-238
Debonne V.
 • Beknopte bouwgeschiedenis volgens geschreven bronnen , pp. 229-230
 • Recente bevindingen over de bouwgeschiedenis van de Sint-Janskerk , pp. 230-237
Nederlandse klanken in Parijs anno 1600. Een Nederlandstalig liedfragment op een façon-de-veniseglas gevonden onder de Cour Napoléon van het Louvre239-274
Mees M. & Huybens G.
 • Le Portrait de Louis XIII in de rue Fromenteau , pp. 239-240
 • Het opschrift van de cuppa , pp. 240-245
 • Passe-partout verzen uit een 16de-eeuws liedboek , pp. 245-247
 • Aantekeningen bij een 16de-eeuwse minneklacht , pp. 247-254
 • Een Nederlandse connectie? , pp. 254-256
 • De versiering in diamantlijngravure , pp. 256-258
 • Gegraveerde glazen uit de Nederlanden , pp. 258-262
 • De versiering , pp. 262-266
 • Noordelijke of Zuidelijke Nederlanden? , p. 266
 • Vorm van het glas: poging tot reconstructie , pp. 266-267
Garden archaeology in Flanders. Developing a new archaeological discipline in Flanders at the Neue Garten in the Landcommandery Alden Biesen (Bilzen) and the garden of the Plantin-Moretus Museum at Antwerp275-344
Dix B., Vynckier G., Bellens T., Van den Bossche H. & Fabri R.
 • The use of archaeology for studying historic parks and gardens . Theory and practice (The value of using archaeology, The survival of sites, Types of site, The role of archaeology) , pp. 275-280
 • The use of archaeology for studying historic parks and gardens . Avenues of enquiry (Archaeological research, Historical views, Maps, Other documents) , pp. 280-285
 • The use of archaeology for studying historic parks and gardens . Looking for evidence (Earthworks and other field remains, Recording, Other types of evidence, Geophysical survey, Excavating historic gardens, Some garden excavations) , pp. 286-295
 • Two examples in Flanders . The Neue Garten at the Landcommandery 'Alden Biesen' in Limburg province , pp. 296-322
 • Two examples in Flanders . Archaeological research at the Plantin-Moretus Museum Garden, Antwerp , pp. 322-331
Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat