Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat

Handleiding voor het beheer van historische dreven en wegbeplantingen

AuteurVan Driessche T., Van den Bremt P. & Smets K.

Jaar2017

SerieHandleiding agentschap Onroerend Erfgoed

Volume14

Subtitel--

Pagina’s206

UitgeverOnroerend Erfgoed

PlaatsBrussel

ISBN--

Trefwoorden--

Plaatsgegevens

Exemplaar55276 ReknummerPDF

Exemplaar55284 ReknummerT-11-5-b

Inhoud
Inleiding6-8
 • Terminologie, p. 6
 • Bechermde dreven en wegbeplantingen in Vlaanderen, pp. 6-7
 • De erfgoedwaarden van historische dreven en wegbeplantingen, p. 8
Een beknopte geschiedenis van de lijnvormige beplantingen in Vlaanderen . Dreven op kasteeldomeinen en landgoederen9-19
 • De barok, pp. 10-13
 • De landschappelijke stijl, pp. 13-14
 • De gemengde stijl, pp. 14-16
 • Dreven in bossen en op het platteland (allées des bois et campagnes), pp. 16-19
Een beknopte geschiedenis van de lijnvormige beplantingen in Vlaanderen . Promenades en boulevards20-27
Een beknopte geschiedenis van de lijnvormige beplantingen in Vlaanderen . Beplantingen langs rijkswegen en provinciewegen28-47
 • De Oostenrijkse Tijd, pp. 29-31
 • De Franse Tijd (1794-1814) en de Hollandse Tijd (1814-1830), pp. 31-33
 • De periode 1830-1880, pp. 33-39
 • Naar een meer esthetisch beheer (1880-1914), pp. 39-43
 • Het interbellum en de Tweede Wereldoorlog, pp. 44-47
 • De periode na WO II, p. 47
Een beknopte geschiedenis van de lijnvormige beplantingen in Vlaanderen . Beplantingen langs gemeetewegen en buurtwegen47-48
Een beknopte geschiedenis van de lijnvormige beplantingen in Vlaanderen . Kanaalbeplantingen48-52
Historisch beheer van dreven en wegbeplantingen53-108
 • De keuze van de boomsoorten voor opbrengstgerichte beplantingen, pp. 53-54
 • De keuze van de boomsoorten voor ornamentele beplantingen, p. 54
 • Technieken om het gewenste eindbeeld sneller te bereiken, pp. 54-56
 • Plantafstanden, pp. 56-58
 • Vierkantsverband en quinconceverband, pp. 58-59
 • Combinatie van verschillende boomsoorten, pp. 60-61
 • Boomkwekerijen, pp. 61-63
 • De keuze van het plantgoed, pp. 64-65
 • Transport en keuring, p. 65
 • Plantgaten en plantsleuven, pp. 66-67
 • Planttijd, p. 67
 • Snoei bij aanplanting, pp. 67-68
 • Plantdiepte, pp. 68-69
 • Oriëntatie, p. 69
 • Opvullen van de plantkuil, pp. 69-70
 • Boompalen, pp. 70-72
 • Bescherming met braam- en doorntakken, p. 72
 • Boomkorven en stootpalen, pp. 73-74
 • Bemesting, pp. 74-75
 • Onderhoud van jonge wegbeplantingen, pp. 75-76
 • Onderhoudscontracten voor jonge wegbeplantingen, pp. 76-77
 • Snoei, pp. 77-79
 • Snoeivormen, pp. 79-85
 • Snoeitechnieken, pp. 85-88
 • Van een opbrengstgericht naar een meer esthetisch snoeibeheer, pp. 89-90
 • Inboeten, p. 91
 • Wondverzorging, p. 92
 • Ziektes en plagen, pp. 92-94
 • Rooien of kappen, pp. 94-95
 • Leeftijd waarop de bomen werden gekapt of gerooid, pp. 95-97
 • Uitdunnen van bomenrijen, pp. 97-98
 • Periode van de kap, p. 98
 • Verwijdering van bomenrijen op verzoek van de aangelande eigenaars, pp. 98-101
 • Aanplanting van nieuwe bomen, pp. 101-102
 • Bermbeheer, pp. 102-103
 • Diefstal, vandalisme en andere gevaren, pp. 104-105
 • De afstand van particuliere beplantingen tot de openbare weg, pp. 105-108
Hedendaags beheer van historische dreven en wegbeplantingen . Beheer van oude dreven108-123
 • Standplaatsverbetering, pp. 108-110
 • Kroonreductie van opgaande bomen, p. 110
 • Terugsnoeien van knotbomen of gekandelaarde bomen, pp. 110-111
 • Inboeten, pp. 111-112
 • Vervanging van dreven en wegbeplantingen . Vervanging van ornamentele dreven en boulevards, pp. 113-116
 • Vervanging van dreven en wegbeplantingen . Vervanging van wegbeplantingen, pp. 117-118
 • Vervanging van dreven en wegbeplantingen . Vervanging van kanaalbeplantingen, p. 118
 • Vervanging van dreven en wegbeplantingen . Vervanging van dreven in bossen, pp. 118-119
 • Algehele of gefaseerde vervanging, pp. 119-120
 • De keuze van het plantgoed bij vervanging, pp. 121-122
 • Plantverbanden en plantafstanden, p. 122
 • De keuring van het plantsoen, p. 122
 • Begeleidingssnoei van vervangende beplantingen, pp. 122-123
Hedendaags beheer van historische dreven en wegbeplantingen . Grondwerken123-124
Hedendaags beheer van historische dreven en wegbeplantingen . Parkeren124-126
Hedendaags beheer van historische dreven en wegbeplantingen . Fietspaden126-127
Hedendaags beheer van historische dreven en wegbeplantingen . Bermbeheer127-128
Hedendaags beheer van historische dreven en wegbeplantingen . Dreven en vleermuizen128-136
 • De wettelijke status van vleermuizen in Vlaanderen, pp. 128-129
 • Het belang van bomen voor vleermuizen, p. 129
 • Kenmerkende boombewonende soorten, pp. 130-132
 • Welk type van verblijfplaatsen in bomen gebruiken vleermuizen?, pp. 133-134
 • Vleermuizeninventarisatie en dreefbeheersplannen, pp. 135-136
Hedendaags beheer van historische dreven en wegbeplantingen . Beschermde insectensoorten in dreven136-137
Hedendaags beheer van historische dreven en wegbeplantingen . Ziektes en plagen138-139
Hedendaags beheer van historische dreven en wegbeplantingen . Boomcontrole139
Hedendaags beheer van historische dreven en wegbeplantingen . Wegbeplantingen en verkeersveiligheid139-142
Hedendaags beheer van historische dreven en wegbeplantingen . Wegverhardingen142-146
Hedendaags beheer van historische dreven en wegbeplantingen . Hekken, poorten, slagbomen en (ketting)palen146-148
Overzicht van de boomsoorten die in het verleden als laan- en straatboom werden gebruikt149-184
 • Acer (esdoorn), pp. 149-152
 • Aesculus (paardenkastanje), pp. 152-154
 • Ailanthus (hemelboom), p. 154
 • Alnus (els), pp. 154-155
 • Betula (berk), p. 155
 • Carpinus (haagbeuk), pp. 155-156
 • Carya (hickorynoten), p. 156
 • Castanea (tamme kastanje), p. 156
 • Catalpa (trompetboom), pp. 156-157
 • Crataegus (meidoorn), p. 157
 • Fagus (beuk), pp. 157-158
 • Fraxinus (es), pp. 158-159
 • Gleditsia, pp. 159-160
 • Juglans (walnoten), pp. 160-161
 • Larix (lork), pp. 161-162
 • Liriodendron (tulpenboom), p. 162
 • Picea (spar), p. 162
 • Pinus (den), p. 162
 • Platanus (plataan), pp. 163-164
 • Populus (populier), pp. 165-168
 • Prunus (kers), pp. 168-170
 • Pterocarya (vleugelnoot), p. 170
 • Quercus (eik), pp. 171-175
 • Robinia, pp. 175-176
 • Salix (wilg), p. 176
 • Sophora (honingboom), pp. 176-177
 • Sorbus (lijsterbes), p. 177
 • Thuja (levensboom), pp. 177-178
 • Tilia (linde), pp. 178-180
 • Ulmus (iep of olm), pp. 180-184
 • Zelkova, p. 184
Aanbevelingen voor het opstellen van een drevenbeheersplan185-188
 • Inhoud van een drevenbeheersplan, p. 185
 • Identificatie, inventarisatie en beschrijving, pp. 186-187
 • Beheersdoelstellingen en -maatregelen, pp. 187-188
 • Evalueren en opvolgen van een beheersplan, p. 188
Aanbevelingen voor het ontwerpen van nieuwe dreven en wegbeplantingen in een cultuurhistorische context189-190
 • Respecteer de bestaande zichtassen, p. 189
 • Zorg ervoor dat de nieuwe dreven/wegbeplantingen niet concurreren met de bestaande, pp. 189-190
 • Plant geen bomen waar men vroeger ook geen bomen geplant zou hebben, p. 190
 • Plant geen bomen als de standplaatscondities ongunstig zijn, p. 190
Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat