Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat

Archeologie en geschiedenis van een middeleeuwse woonwijk onder de Hopmarkt te Aalst

AuteurDe Groote K. & Moens J. (eds)

Jaar2018

SerieRelicta monografieën

Volume16

Subtitel--

Pagina’s662

UitgeverOnroerend Erfgoed

PlaatsBrussel

ISBN9789492771117

Trefwoorden--

Plaatsgegevens

Exemplaar124494 ReknummerBIB-17-B-4

Inhoud
Voorwoord9-10
Algemene inleiding11-12
Deel I. Wonen en leven aan de Veemarkt . Historische bronnen15-23
De Groote K., Moens J. & Vernaeve W.
 • Inleiding, p. 15
 • De bewoning aan de Veemarkt, pp. 15-18
 • Het engienhuus, p. 19
 • 'Den berch metten wateren ende ommegracht', p. 20
 • De drenkpoel en het pillorijn, pp. 21-23
Deel I. Wonen en leven aan de Veemarkt . Occupatiegeschiedenis25-92
 • De Groote K. & De Mulder G. : De prestedelijke fase (Inleiding, De premiddeleeuwse periode, De vroege en volle middeleeuwen), pp. 25-35
 • De Groote K. : De 13de-eeuwse occupatie (Inleiding, Laatmiddeleeuws akkerland, De 13de-eeuwse leemwinningskuilen, Overige kuilen, Een waterput op de Veemarkt?, Besluit 13de-eeuwse occupatie), pp. 37-43
 • De Groote K. & Moens J. : De laatmiddeleeuwse bewoning (Inleiding, De gebouwen, De erven en achtererven, 'De Berch metten wateren ende ommegracht', Synthese: de bewoning aan de Veemarkt in de 14de en de 15de eeuw), pp. 45-80
 • De Groote K. : De Veemarkt en de drenkpoel (Inleiding, De drenkpoel, Overige sporen op de Veemarkt), pp. 81-92
Deel I. Wonen en leven aan de Veemarkt . De vondsten93-368
 • Inleiding, p. 93
 • De Groote K. : Laatmiddeleeuws aardewerk (Typochronologie van het laatmiddeleeuwse lokale aardewerk op basis van de contexten op de Hopmarkt, Lokaal of regionaal: het aardewerk in rode en witte en in lichtoranje klei, Importaardewerk,…, pp. 95-195
 • ...De aardewerkconsumptie op de Hopmarkt en een vergelijking met de omliggende gebieden)
 • De Groote K. : Glas, pp. 197-203
 • Moens J. : Metaal, pp. 205-243
 • De Buyser F. & Beeckmans L. : Munten, rekenpenningen en loden penningen, pp. 245-257
 • Moens J. : Leer, pp. 259-284
 • Moens J. : Overige voorwerpen (Inleiding, Hoten voorwerpen, Voorwerpen uit dierlijk materiaal, Voorwerpen in natuursteen, Voorwerpen uit herbruikte bouwceramiek, Een hoofdje in witbakkende klei, Een kraal in glaspasta), pp. 285-298
 • Lentacker A., Ervynck A. & Van Neer W. : Dierlijke resten (Inleiding, Krengbegravingen, Beerstructuren op het erf van de kruisboogmaker, De drenkpoel, Conclusie), pp. 299-348
 • Cooremans B. : Zaden en vruchten, pp. 349-358
 • Deforce K. : Pollen, pp. 359-362
 • Deforce K. : Hout en houtskool, pp. 363-368
Deel I. Wonen en leven aan de Veemarkt . Synthese en besluit369-372
De Groote K., Moens J. & Ervynck A.
 • Grootschalige opgravingen in een historische stadskern, p. 369
 • De Hopmarkt door de eeuwen heen: een overzicht, pp. 369-371
 • De studie van de vondsten, pp. 371-372
Deel II. Daer nu de boochmakere up woendt. Geschiedenis en archeologie van Christoffels Jans, kruisboogmaker aan de Veemarkt te Aalst (1489-1498) . Inleiding373-375
Deel II. Daer nu de boochmakere up woendt. Geschiedenis en archeologie van Christoffels Jans, kruisboogmaker aan de Veemarkt te Aalst (1489-1498) . Historische gegevens over de Aalsterse kruisboogmakers377-381
De Groote K. & Vernaeve W.
 • Inleiding, p. 377
 • Het Sint-Jorisgilde, pp. 377-379
 • De kruisboogmakers van Aalst, pp. 379-381
 • Christoffels Jans, kruisboogmaker aan de Veemarkt, p. 381
 • Besluit, p. 381
Deel II. Daer nu de boochmakere up woendt. Geschiedenis en archeologie van Christoffels Jans, kruisboogmaker aan de Veemarkt te Aalst (1489-1498) . Het ambacht van de kruisboogmaker383-392
Moens J. & Vernaeve W.
 • Inleiding, p. 383
 • Een beknopte geschiedenis van de kruisboog, pp. 383-384
 • De hout-, composiet- en metaalkruisboog, p. 384
 • Technische opbouw van de composietkruisboog, pp. 384-389
 • Bouten of kruisboogpijlen, pp. 389-390
 • Het kruisboogmakersatelier: grondstoffen en gereedschap, pp. 390-391
 • Matthys Bolder de(n) boghemak(er), p. 392
Deel II. Daer nu de boochmakere up woendt. Geschiedenis en archeologie van Christoffels Jans, kruisboogmaker aan de Veemarkt te Aalst (1489-1498) . Archeologische sporen en resten393-419
De Groote K., Moens J., Ervynck A., Deforce K. & Boudin M.
 • Het gebouw en de erfstructuren, p. 393
 • De beercontexten gelinkt aan de kruisboogmaker, pp. 393-396
 • De vondsten uit de beerstructuren, pp. 396-404
 • Overige vondsten in verband met het kruisboogmakersambacht, pp. 404-406
 • De kruisboogfragmenten, het productieafval en de bouten, pp. 406-419
Deel II. Daer nu de boochmakere up woendt. Geschiedenis en archeologie van Christoffels Jans, kruisboogmaker aan de Veemarkt te Aalst (1489-1498) . Christoffels Jans, wonen, leven en werken aan de Veemarkt: synthese en besluit421-423
De Groote K., Moens J. & Ervynck A.
 • Het Sint-Jorisgilde en zijn kruisboogmaker, p. 421
 • Materiële cultuur, welstand en status, pp. 421-422
 • Het ambacht, pp. 422-423
 • Algemeen besluit: belang van dit onderzoek, p. 423
Summary. Archaeology and history of a medieval quarter beneath the Hopmarkt at Aalst425-430
 • Life and housing at the cattle marketplace, pp. 425-428
 • History and archaeology of Christoffels Jans, crossbow maker in the town of Aalst (1489-1498), pp. 428-430
 • None
 • None
 • None
 • None
 • None
 • None
 • None
Deel III. Bijlagen: platen, inventarissen457-662
 • Bijlage 1. Alle profielen en coupes, gegroepeerd per vak, pp. 461-486
 • Bijlage 2. Inventaris van alle vondsten (met uitzondering van de poel), pp. 487-498
 • Bijlage 3. Inventaris van alle vondsten afkomstig uit de drenkpoel, pp. 499-509
 • Bijlage 4. Kwantificatietabellen van de aardewerkcontexten, pp. 510-522
 • Bijlage 5. Inventaris van het afgebeelde aardewerk, pp. 523-554
 • Bijlage 6. Tekeningen van het bestudeerde aardewerk, pp. 555-627
 • Bijlage 7. Overzichtstabellen met de resultaten van het onderzoek van zaden en vruchten, pp. 628-656
 • Bijlage 8. Overzichtstabel met de resultaten van het palynologisch onderzoek, pp. 657-659
 • Bijlage 9. Inventaris van alle kruisoogonderdelen, halffabricaten en afvalproducten uit hertshoorn, pp. 660-662
Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat