Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat

Prospectie met ingreep in de bodem aan de Albert Sohiestraat in Oud-Turnhout

AuteurDe Beenhouwer J., Arckens M., Bervoets G., Dondeyn S. & Geelen N.

Editor--

Jaar2018

PublicatietypeBoek

SerieFodio Rapport

Volume32

Subtitel--

Pagina’s56+SD-kaart

UitgeverFodio bvba

PlaatsWijnegem

ISBN--

TrefwoordenROEV / Archeologische prospectie / Provincie Antwerpen / Oud-Turnhout

Plaatsgegevens

Exemplaar124833 ReknummerBIB-4

Inhoud
Inleiding 5-8
 • Administratieve fiche, p. 7
 • Omschrijving van de onderzoeksopdracht, p. 8

Archeologisch vooronderzoek 9-23
 • Geografische en topografische situering, p. 10
 • Geologische en bodemkundige situering, pp. 11-13
 • Historische situering, pp. 14-19
 • Archeologische situering, pp. 20-22
 • Besluit, p. 23

Opgravingsstrategie en werkwijze 24-28
 • De geplande ruimtelijke ontwikkeling, pp. 24-25
 • Werkwijze . Proefsleuven en profielputten, p. 26
 • Werkwijze . Registratie, p. 26
 • Werkwijze . Inzamelen van vondsten, p. 26
 • Werkwijze . Basisverwerking, p. 26
 • Werkwijze . Toestand van het terrein, p. 28

Resultaten van het proefsleuvenonderzoek 29-43
 • Bodemopbouw, pp. 29-35
 • Sporen, p. 36
 • Sporen . Vol- tot laatmiddeleeuwse grachten, p. 37
 • Sporen . Vol- tot laatmiddeleeuwse kuilen, pp. 38-41
 • Vondsten, pp. 42-43

Antwoord op de onderzoeksvragen 44-49

Besluit en aanbeveling 51

Archeologische periodes in Vlaanderen 56

Elektronische bijlagen: lijsten None
 • Fotoset
 • Coördinaten referentiepunten
 • Sporenlijst
 • Vondstenlijst
 • Tekeningenlijst
 • Fotolijst

Elektronische bijlagen: plannen None
 • Alle sporenplan
 • Alle sporenplan met TAW
 • Alle sporenplan gefaseerd
 • Alle sporenplan gefaseerd versus GRB
 • Alle sporenplan in overlay op de geplande inrichting
 • Advieskaart
Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat