Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat

Het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van de O.L.V.-basiliek van Tongeren (1997 - 2013)

AuteurVanderhoeven A. & Ervynck A.

Jaar2018

SerieRelicta monografieën

Volume14

SubtitelDeel 4: De laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode

Pagina’s264

UitgeverOnroerend Erfgoed

PlaatsBrussel

ISBN9789492771186

Trefwoorden--

Plaatsgegevens

Exemplaar125121 ReknummerBIB-17-B-4

Inhoud
Voorwoord7-10
Inleiding11-14
De sporen uit de laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode15-141
Vanderhoeven A., Arts A., Borgers K., Celis D., Cryns J., De Winter N., Peelaerts A., Van den Hove P., Vander Ginst V. & Vynckier G.
 • Inleiding, pp. 15-20
 • Fase 5: de laat-Romeinse periode . De resten van een laat-Romeinse basilica in het centrale gedeelte van het opgravingsterrein, pp. 20-36
 • Fase 5: de laat-Romeinse periode . Sporen van een onafgewerkte basilica in het oostelijk gedeelte van het opgravingsterrein, pp. 36-41
 • Fase 5: de laat-Romeinse periode . Laat-Romeinse kuilen, pp. 41-42
 • Fase 5: de laat-Romeinse periode . De laat-Romeinse stadsmuur, pp. 42-44
 • Fase 5: de laat-Romeinse periode . De plattegrond van de laat-Romeinse basilica, pp. 44-51
 • Fase 5: de laat-Romeinse periode . De datering van de laat-Romeinse basilica, pp. 51-52
 • Fase 5: de laat-Romeinse periode . De functie van de laat-Romeinse basilica, pp. 52-54
 • Fase 6: de Merovingische kerk . Inleiding, pp. 54-55
 • Fase 6: de Merovingische kerk . De Merovingische kerk, pp. 55-79
 • Fase 6: de Merovingische kerk . Sporen van grafmonumenten omheen de Merovingische kerk, pp. 79-82
 • Fase 6: de Merovingische kerk . Een cirkelvormige kuil ten westen van de kerk, p. 83
 • Fase 6: de Merovingische kerk . Een gracht ten zuiden van de kerk, p. 83
 • Fase 6: de Merovingische kerk . Gebouwsporen ten zuidoosten van de kerk, pp. 83-86
 • Fase 6: de Merovingische kerk . Gebouwsporen ten oosten en noordoosten van de kerk, pp. 86-88
 • Fase 6: de Merovingische kerk . De plattegrond van de Merovingische kerk, pp. 88-91
 • Fase 6: de Merovingische kerk . De datering van de Merovingische kerk, pp. 92-93
 • Fase 6: de Merovingische kerk . De functie van de Merovingische kerk, pp. 93-96
 • Fase 7: de laat-Karolingische kerken . Inleiding, p. 96
 • Fase 7: de laat-Karolingische kerken . De eerste, kleine laat-Karolingische kerk, pp. 96-102
 • Fase 7: de laat-Karolingische kerken . De tweede, grote laat-Karolingische kerk, pp. 102-115
 • Fase 7: de laat-Karolingische kerken . De plattegronden van de laat-Karolingische kerken, pp. 115-116
 • Fase 7: de laat-Karolingische kerken . De dateringen van de laat-Karolingische kerken, pp. 116-119
 • Fase 7: de laat-Karolingische kerken . De functie van de laat-Karolingische kerken, pp. 119-121
 • Fase 8: de laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse zwarte laag, pp. 121-123
Fragmenten van stenen interieurdecoraties143-188
Vanderhoeven A.
 • Beschrijving, pp. 143-152
 • Catalogus . Inleiding, p. 152
 • Catalogus . Lokale steensoorten, pp. 152-161
 • Catalogus . Geïmporteerde regionale steensoorten, pp. 161-163
 • Catalogus . Geïmporteerde mediterrane steensoorten, pp. 163-165
Lithologisch-petrografische beschrijving van de stenen fragmenten van de interieurdecoraties189-197
Dreesen R.
 • Methodologie, p. 189
 • Beschrijving van de geïdentificeerde steensoorten . Lokale steensoorten (Belgisch rood marmer, Belgisch grijs marmer, Maaskalksteen, Devoonkalksteen, Rode Famenniaanzandsteen), pp. 189-192
 • Beschrijving van de geïdentificeerde steensoorten . Regionale steensoorten (Lithografische kalksteen, Luteriaankalksteen, Odenwald marmer, Trier diabaas), pp. 192-193
 • Beschrijving van de geïdentificeerde steensoorten . Materialen van mediterrane oorsprong (Rosso antico, Fior di Pesco, Breccia corallina, Breccia di Sciro - Breccia di Settebasi, Portasanta, Giallo antico, Pavonazzetto, Verde antico, Cipollino verde,…, pp. 193-196
 • ...Witte marmers, Graniet/dioriet)
Les enduits peints mérovingiens et carolingiens199-236
Palazzo-Bertholon B.
 • Introduction, p. 199
 • Méthodologie . Inventaire, pp. 199-200
 • Méthodologie . Enregistrement, p. 200
 • Méthodologie . Caractérisation des matériaux, p. 200
 • Méthodologie . Etude de l'ensemble, pp. 200-201
 • Inventaire des fragments . Base photographique, p. 201
 • Inventaire des fragments . Fiche d'enregistrement macroscopique, pp. 201-202
 • Inventaire des fragments . Les stratigraphies d'enduits, pp. 202-205
 • Inventaire des fragments . Calcul des surfaces couvertes par chaque type, pp. 206-209
 • Inventaire des fragments . Quels types d'enduits dans chaque secteur archéologique?, pp. 209-214
 • Caractérisation physico-chimique des enduits peints . Analyse des enduits de support (microscopie optique + MEB), p. 214
 • Caractérisation physico-chimique des enduits peints . Analyse des surfaces: techniques picturales, pigments, liants (MEB + Raman + IRTF), p. 215
 • Caractérisation physico-chimique des enduits peints . Comparaison des pigments avec d'autres ensembles, pp. 215-231
 • Caractérisation physico-chimique des enduits peints . Approche des décors, pp. 232-234
 • Conclusion, p. 235
De vroegmiddeleeuwse begravingen237-255
De Winter N., Vanderhoeven A. & Ervynck A.
 • Inleiding, pp. 237-238
 • Spreiding in de ruimte, p. 238
 • Spreiding in de tijd, pp. 238-244
 • Oriëntatie, p. 245
 • Graftypes, pp. 245-249
 • Geslacht en leeftijd, pp. 249-251
 • Lichaamshouding, pp. 251-252
 • Grafgiften, p. 253
Les sarcophages du haut Moyen Âge257-264
Finoulst L.-A.
Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat