Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat

Wiekevorst-Dorp te Heist-op-den-Berg: een archeologische begeleiding

Auteurvan der Waa M. & Claessens S.

Jaar2018

SerieArcheo-rapport

Volume447

Subtitel--

Pagina’s81+bijlagen+usb

UitgeverStudiebureau Archeologie bvba

PlaatsTienen

ISSN/ISBN--

TrefwoordenROEV / Archeologische begeleiding / Opgraving / Provincie Antwerpen / Heist-op-den-Berg

Plaatsgegevens

Exemplaar125642 ReknummerBIB-4

Inhoud
Administratieve fiche[1]
Algemene inleiding en situering van het project3-10
 • Beschrijving van het onderzoeksgebied , pp. 3-5
 • Landschappelijk ligging van het projectgebied , pp. 5-9
 • Onderzoeksopdracht , p. 10
Bureaustudie: historisch en archeologisch kader . Historische voorkennis11-34
 • Wiekevorst , pp. 11-16
 • Sint-Jan-Baptistkerk , pp. 16-30
 • Het kerkhof van de Sint-Jan-Baptistkerk (Gebruiksduur en datering, Ontruiming) , pp. 31-34
Bureaustudie: historisch en archeologisch kader . Archeologische voorkennis34-38
 • Gekende archeologische waarden , pp. 34-36
 • Gebieden "geen archeologisch erfgoed" , p. 36
 • Beschermde archeologische sites , pp. 36-38
Bureaustudie: historisch en archeologisch kader . Impact van de geplande werken39
Bureaustudie: historisch en archeologisch kader . Aanbeveling39-42
De archeologische begeleiding van de werken . Werkmethode43-45
De archeologische begeleiding van de werken . Natuurwetenschappelijk onderzoek45-47
 • Staalname , pp. 45-46
 • Selectie voor verdere verwerking , pp. 46-47
De archeologische begeleiding van de werken . Pedogenetische zones op het terrein47-50
De archeologische begeleiding van de werken . De archeologische sporen51-67
 • Bewerkte stenen en grafstenen , pp. 51-57
 • Menselijke begravingen , pp. 57-59
 • Houtresten , p. 60
 • Muren , pp. 61-66
 • Overige sporen , pp. 66-67
De archeologische begeleiding van de werken . Het archeologisch vondstmateriaal67-71
 • Vondsten , pp. 67-70
 • Herbegraving menselijk botmateriaal , pp. 70-71
Synthese73-76
 • Interpretatie en datering , pp. 73-74
 • Beantwoording onderzoeksvragen , pp. 73-76
Besluit77
BijlagenNone
 • Foto-inventaris , pp. [1-5]
 • Sporeninventaris , p. [1]
 • Vondsteninventaris , pp. [1-9]
 • Profielinventaris , pp. [1-7]
 • Coupetekeningen , pp. [1-2]
 • Alle-sporenplan , p. [1]
 • Bouwplannen , pp. [1-2]
Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat