Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat

Publieksarcheologie in Vlaanderen

AuteurDanniau F., Reniere S. & Trachet J.

Jaar2020

PublicatietypeBoek

SerieOnderzoeksrapporten Agentschap Onroerend Erfgoed

Volume155

SubtitelEen landschapstekening met aanbevelingen

Pagina’s205

Uitgeveragentschap Onroerend Erfgoed

PlaatsBrussel

ISBN--

Trefwoorden--

Plaatsgegevens

Exemplaar83360 ReknummerOAR

Inhoud
Voorwoord5
Onderzoeksopdracht6-12
 • Situering, pp. 6-7
 • Vraagstelling (Doelstelling, Begrippenkader, Afbakening), pp. 7-10
 • Methode (Stuurgroep en klankbordgroep, Landschapstekening, Veldbevraging en -analyse), pp. 10-12
Inleiding . Wetgevend kader13-15
 • Het Verdrag van Malta, p. 13
 • Implementatie van Artikel 9 in de Vlaamse wetgeving, pp. 13-14
 • Projectsubsidies, pp. 14-15
 • Code van Goede Praktijk, p. 15
Inleiding . Landelijke spelers15-18
 • Agentschap Onroerend Erfgoed, pp. 15-17
 • Herita, p. 17
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media, p. 18
 • FARO, p. 18
Inleiding . Provincies18-23
 • Onroerenderfgoedbeleid, pp. 18-19
 • Publiekswerking, pp. 19-23
Inleiding . En het publiek?23-24
Landsschapstekening25-157
 • Een onmogelijke kwantitatieve benadering, p. 25
 • Voorstelling van de actoren, pp. 25-26
 • Bedrijven (Context, Analyse van de publiekswerking, Types publiekswerking, SWOT-analyse in functie van publiekswerking), pp. 27-35
 • IOED's, OEG's en lokale overheden (Context, Analyse van de publiekswerking, Types publiekswerking, Drempels, SWOT-analyse in functie van publiekswerking), pp. 36-50
 • Onroerenderfgoeddepots (Context, Analyse van de publiekswerking, Types publiekswerking, SWOT-analyse in functie van publiekswerking), pp. 51-58
 • Universiteiten (Context, Analyse van de publiekswerking, Types publiekswerking, SWOT-analyse in functie van publiekswerking), pp. 59-74
 • Verenigingen en vrijwilligers (Context, Analyse van de publiekswerking, Types publiekswerking, SWOT-analyse in functie van publiekswerking), pp. 75-90
 • Archeologische collecties, musea en sites (Context, Analyse van de publiekswerking, Types publiekswerking, SWOT-analyse in functie van publiekswerking), pp. 91-110
 • Archeologiedagen (Context, Analyse van de publiekswerking, Types publiekswerking, Drempels, SWOT-analyse in functie van publiekswerking), pp. 111-121
 • Forum Vlaamse Archeologie (Context, Analyse van de publiekswerking, SWOT-analyse in functie van publiekswerking), pp. 122-128
 • Voor, tijdens en na de opgraving: typologie van publiekswerking, pp. 129-148
 • Ontsluiten, synthetiseren en uitwisselen van kennis, pp. 149-157
Beschouwingen uit de buurlanden: Nederlandse landschapstekening . Introductie158-160
 • Centrale overheid, p. 158
 • Provincies, pp. 158-159
 • Erfgoedhuizen en Erfgoedinstellingen, p. 159
 • Gemeenten, p. 159
 • Musea & archeoparken, pp. 159-160
 • Depots, p. 160
Beschouwingen uit de buurlanden: Nederlandse landschapstekening . Algemene kenmerken160-161
Beschouwingen uit de buurlanden: Nederlandse landschapstekening . Belangrijke actoren161-167
 • Stichting Archeologiedagen, p. 161
 • De Nationale Archeologiedagen, pp. 162-163
 • Stichting Archeologie & Publiek (SAP), pp. 163-164
 • ArcheoHotspots, pp. 164-165
 • De Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN), p. 166
 • Tijdschriften, pp. 166-167
 • Online nieuwsplatform: Erfgoedstem, p. 167
 • Archeologie op de Kaart, p. 167
Beschouwingen uit de buurlanden: Franse landschapstekening . Introductie168-170
 • Centrale overheid, p. 168
 • Regionale en lokale overheid, pp. 168-169
 • Private spelers, p. 169
 • Verenigingen, p. 169
 • Musea en archeoparken, p. 169
 • Algemene kenmerken, p. 170
Beschouwingen uit de buurlanden: Franse landschapstekening . Belangrijke actoren170-179
 • Le service du patrimoine, sous-direction de l'archéologie, p. 170
 • Institut National de recherches archéologiques préventives (INRAP): "Nous fouillons, c'est votre histoire", pp. 170-172
 • Journée Nationale d'Archéologie, pp. 172-173
 • Services régionaux de l'archéologie (SRA), pp. 173-174
 • Archeologische diensten, p. 174
 • Verenigingen, pp. 174-176
 • Musea, pp. 176-177
 • Archeoparken, p. 177
 • Opérateurs secteur privé, p. 178
 • Varia, pp. 178-179
Conclusies180-185
 • Publiekswerking in Vlaanderen is te afhankelijk van persoonlijke engagementen en ad hoc initiatieven, p. 180
 • De Vlaamse overheid neemt onvoldoende verantwoordelijkheid voor draagvlakcreatie en publiekswerking voor archeologie en archeologisch erfgoed, pp. 181-182
 • De spagaat tussen Malta en Faro, pp. 182-183
 • Een grote interesse in het hyperlokale verleden, pp. 183-184
 • Gebrekkige kenniscirculatie door ontoegankelijke digitale ontsluiting, p. 184
Aanbevelingen186-197
 • Formuleer een visie op publieksarcheologie, p. 186
 • Naar een genetwerkte archeologische sector, pp. 187-191
 • Publiekswerking voor, tijdens en na de opgraving, pp. 192-193
 • Verbeter de ontsluiting van archeologische kennis, synthese en sites, pp. 193-196
 • Stimuleer educatieve werking en zoek toenadering met onderwijs, pp. 196-197
 • Streef naar een holistische en integrale benadering van archeologie, p. 197
Bijlage: indicatieve vragenlijst203-205
Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat