Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat

Sterven in stijl

AuteurMertens J.

Editor--

Jaar2020

PublicatietypeBoek

SerieOnderzoeksrapporten Agentschap Onroerend Erfgoed

Volume156

SubtitelStatus Quaestionis van het onderzoeken, beschermen en beheren van funerair erfgoed in Vlaanderen

Pagina’s181

Uitgeveragentschap Onroerend Erfgoed

PlaatsBrussel

ISBN--

DOIhttps://doi.org/10.55465/HCDV1300

Citation key--

Trefwoorden--

Plaatsgegevens

Exemplaar83425 Reknummer--

Inhoud
Woord vooraf 11-12

Historisch overzicht van het funerair onroerend erfgoed in Vlaanderen 13-16

Historisch overzicht van het funerair onroerend erfgoed in Vlaanderen . Inleiding 17-19
 • Afbakening van het onderzoeksgebied , p. 17
 • Terminologie , pp. 18-19

Historisch overzicht van het funerair onroerend erfgoed in Vlaanderen . 1000 jaar te midden van de levenden (800-1800) 20-37
 • De beleving van de dood . Kerstening en inhumatie (2de-8ste eeuw) , pp. 20-21
 • De beleving van de dood . Het ontstaan van kerkhoven (3de-11de eeuw) , pp. 21-22
 • De beleving van de dood . Angst voor het vagevuur (13de eeuw) , pp. 22-23
 • De beleving van de dood . De kunst van het sterven: de verering van het lijden en de dood (14de-17de eeuw) , pp. 23-25
 • Begraven in de kerk of op het kerkhof . In de kerk: alleen voor de rijken , pp. 25-26
 • Begraven in de kerk of op het kerkhof . De grafkunst in de kerk , p. 26
 • Begraven in de kerk of op het kerkhof . Het epitaaf , pp. 26-28
 • Begraven in de kerk of op het kerkhof . De beeltenis , pp. 28-30
 • Begraven in de kerk of op het kerkhof . Buiten de kerk: het kerkhof , pp. 31-34
 • Begraven in de kerk of op het kerkhof . Buiten de dorpskern , pp. 34-35
 • Begraven in de kerk of op het kerkhof . Het ossuarium, de laatste verblijfplaats , pp. 35-37

Historisch overzicht van het funerair onroerend erfgoed in Vlaanderen . Het ontstaan van de buitenbegraafplaats (voor 1800) 37-51
 • Nieuwe tijdsgeest, nieuwe wetten . Het kerkhof in vraag gesteld , pp. 37-38
 • Nieuwe tijdsgeest, nieuwe wetten . De verlichting en de preromantiek , pp. 38-39
 • Nieuwe tijdsgeest, nieuwe wetten . 1784, de wetgeving van keizer Jozef II , pp. 39-42
 • Zoeken naar de ideale begraafplaats (1765-1804) , pp. 42-43
 • Zoeken naar de ideale begraafplaats (1765-1804) . De theoretisch-academische visie , p. 44
 • Zoeken naar de ideale begraafplaats (1765-1804) . De economische realiteit , p. 45
 • Zoeken naar de ideale begraafplaats (1765-1804) . De 18de-eeuwse Elyzeese tuin als opstap naar de 19de-eeuwse begraafplaats , pp. 45-48
 • Zoeken naar de ideale begraafplaats (1765-1804) . De Elizeese tuin in België , pp. 48-49
 • Begraven in open lucht in Vlaanderen (1784-1804) . De begraafplaats , p. 50
 • Begraven in open lucht in Vlaanderen (1784-1804) . Het grafteken , pp. 50-51

Historisch overzicht van het funerair onroerend erfgoed in Vlaanderen . De 19de eeuw, gouden eeuw van de grafkunst 51-59
 • De Franse Revolutie: eindelijk gelijkheid ? , pp. 51-52
 • Nieuwe wetgeving voor een nieuwe eeuw . De Franse Tijd (1794-1815) , pp. 52-53
 • Nieuwe wetgeving voor een nieuwe eeuw . Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) , pp. 53-54
 • Nieuwe wetgeving voor een nieuwe eeuw . België (1830-1930) , pp. 54-55
 • De geboorte van de moderne begraafplaats . Père Lachaise, de eerste 19de-eeuwse buitenbegraafplaats , pp. 55-56
 • De 19de-eeuwse grafkunst, getuige van status en filosofische overtuiging , pp. 57-59

Historisch overzicht van het funerair onroerend erfgoed in Vlaanderen . De 'stille revolutie' van de 20ste eeuw 59-65
 • Nieuwe visies op de dood . De afstandelijke dood: medicalisering en professionalisering , pp. 59-60
 • Nieuwe visies op de dood . De terugkeer van de intieme dood , p. 60
 • Nieuwe visies op de dood . De persoonlijke herinnering , p. 60
 • Nieuwe wetgeving . 1932, de crematie , pp. 60-62
 • Nieuwe wetgeving . 1971, de wet op de begraafplaatsen en lijkbezorging , pp. 62-63
 • De naoorlogse begraafplaats vormgegeven . Standaardisatie op de naoorlogse begraafplaats , p. 63
 • De naoorlogse begraafplaats vormgegeven . Hergeboorte van de intieme begraafplaats , p. 64
 • Een buitenbeentje: de militaire begraafplaats , pp. 64-65

De juridische context 71-74

De juridische context . Inleiding 75

De juridische context . De regelgeving voor begraafplaatsen en lijkbezorging 76-85
 • Decreet, besluit en omzendbrief . Het decreet van 2004 (met latere aanpassingen) , pp. 76-78
 • Decreet, besluit en omzendbrief . Het uitvoeringsbesluit van 14 mei 2004 , p. 78
 • Decreet, besluit en omzendbrief . De Omzendbrief BA 2006/03 , p. 79
 • Analyse van de wetgeving betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging in het licht van het funerair erfgoed . Er is ruimte voor variatie , pp. 80-81
 • Analyse van de wetgeving betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging in het licht van het funerair erfgoed . Het lokaal funerair erfgoedbeleid wordt gestimuleerd , pp. 81-82
 • Analyse van de wetgeving betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging in het licht van het funerair erfgoed . De concessie: kansen voor erfgoedbeheer , pp. 82-83
 • Analyse van de wetgeving betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging in het licht van het funerair erfgoed . Enkele kanttekeningen uit de praktijk , pp. 83-85

De juridische context . Burgerlijk wetboek 85

De juridische context . De ruimtelijke ordening 86-89
 • Codex, besluiten en omzendbrieven , pp. 86-88
 • Analyse van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening in het licht van het funerair erfgoed , pp. 88-89

De juridische context . De onroerenderfgoedzorg 90-105
 • Internationale verdragen, het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit . De Raad van Europa , pp. 90-91
 • Internationale verdragen, het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit . Het Onroerenderfgoeddecreet , pp. 91-104
 • Analyse van de wetgeving op het onroerend erfgoed in het licht van het funerair erfgoed , pp. 104-105

De juridische context . Het pesticidendecreet 106
 • Het decreet , p. 106
 • Analyse van de milieuwetgeving in het licht van het funerair erfgoed , p. 106

De juridische context . Menselijke resten: wet, deontologie en ethiek 107-112
 • Internationaal , pp. 107-109
 • In België , pp. 109-111
 • Analyse van wetgeving en deontologie betreffende archeologische menselijke resten , pp. 111-112

Fragiel erfgoed: kwaliteiten en bedreigingen 117-120

Fragiel erfgoed: kwaliteiten en bedreigingen . Inleiding 121

Fragiel erfgoed: kwaliteiten en bedreigingen . Begraafplaatsen: een patrimonium met vele kwaliteiten 121-129
 • Plaats van vergankelijkheid, herdenking en anonimiteit , p. 122
 • Gemeenschapsvorming , p. 122
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw , p. 123
 • Groenzone en reservoir van biodiversiteit , pp. 123-125
 • Bron van wetenschappelijk onderzoek . Het grafteken als artistieke uiting , p. 126
 • Bron van wetenschappelijk onderzoek . Het funeraire ritueel , p. 126
 • Bron van wetenschappelijk onderzoek . Familie-, lokale en bovenlokale geschiedschrijving , p. 127
 • Bron van wetenschappelijk onderzoek . Archeologisch en fysisch-antropologisch onderzoek , pp. 127-128
 • Technische beroepen , p. 129

Fragiel erfgoed: kwaliteiten en bedreigingen . Bedreigingen voor het funerair erfgoed 129-135
 • Ruimen van begraafplaatsen, graven en graftekens , pp. 129-130
 • Beperkte kennis over het funerair erfgoed , pp. 130-131
 • Nood aan uniforme inventarisatie , pp. 131-132
 • Onvolledige bescherming van het funerair erfgoed , p. 132
 • Verval van graftekens , pp. 132-134
 • Vandalisme en diefstal , pp. 134-135
 • Beperkt draagvlak en waardering voor het funerair erfgoed , p. 135
 • Een beperkte beheersvisie , p. 135

Registreren, inventariseren, beschermen: de Vlaamse situatie anno 2020 139-142

Registreren, inventariseren, beschermen: de Vlaamse situatie anno 2020 . Inleiding 143

Registreren, inventariseren, beschermen: de Vlaamse situatie anno 2020 . Het aantal begraafplaatsen in Vlaanderen 143

Registreren, inventariseren, beschermen: de Vlaamse situatie anno 2020 . Inventarisatie van het funerair erfgoed 144-148
 • Agentschap Onroerend Erfgoed , p. 144
 • Lokale inventarissen , pp. 144-146
 • (Kunst)historisch onderzoek en restauraties , pp. 146-147
 • Publicaties , pp. 147-148

Registreren, inventariseren, beschermen: de Vlaamse situatie anno 2020 . Het beschermde funerair erfgoed 148

Actoren op het vlak van het funerair erfgoed 151-154

Actoren op het vlak van het funerair erfgoed . Inleiding 155

Actoren op het vlak van het funerair erfgoed . Europa 155-156
 • De Raad van Europa , p. 155
 • Association of Significant Cemeteries of Europe , pp. 155-156
 • Europa Nostra , p. 156

Actoren op het vlak van het funerair erfgoed . Vlaanderen 157-161
 • Overheden . De Vlaamse overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed , p. 157
 • Overheden . Provinciale overheden , p. 157
 • Overheden . Lokale besturen en intergemeentelijke diensten , pp. 158-160
 • Middenveld . Epitaaf vzw , p. 160
 • Middenveld . Grafzerkje vzw , p. 161
 • Middenveld . Herita vzw , p. 161

Actoren op het vlak van het funerair erfgoed . Derden 162
 • Website ‘Uitvaartvlaanderen.be’ , p. 162
 • Vakspecialisten en academische wereld , p. 162

Wat brengt de toekomst? 165-167

Wat brengt de toekomst? . Inleiding 169

Wat brengt de toekomst? . Uitdagingen voor de toekomst 169-173
 • Persoonlijke zingeving bij het afscheid , pp. 169-170
 • Religieuze diversiteit , p. 170
 • De gedeelde ruimte , p. 171
 • De natuurbegraafplaats , pp. 171-172
 • Erfgoed en ecologie: toekomstige partners? , p. 173
 • De digitale herinnering. Het einde van het grafteken? , p. 173

Wat brengt de toekomst? . Wetenschappelijk onderzoek, behoud en beheer 174-179
 • Onderzoek en inventarisatie , pp. 174-176
 • Behoud van het funerair erfgoed , p. 176
 • Gebruik, beheer en (her)bestemming van het funerair erfgoed , pp. 176-179
 • Ethisch omgaan met menselijke resten , p. 179

Wat brengt de toekomst? . Besluit: funerair erfgoed heeft een toekomst? 180
Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat