Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat

Sterven in stijl

AuteurMertens J.

Jaar2020

PublicatietypeBoek

SerieOnderzoeksrapporten Agentschap Onroerend Erfgoed

Volume156

SubtitelStatus Quaestionis van het onderzoeken, beschermen en beheren van funerair erfgoed in Vlaanderen

Pagina’s181

Uitgeveragentschap Onroerend Erfgoed

PlaatsBrussel

ISBN--

Trefwoorden--

Plaatsgegevens

Exemplaar83425 ReknummerOAR

Inhoud
Woord vooraf11-12
Historisch overzicht van het funerair onroerend erfgoed in Vlaanderen13-16
Historisch overzicht van het funerair onroerend erfgoed in Vlaanderen . Inleiding17-19
 • Afbakening van het onderzoeksgebied, p. 17
 • Terminologie, pp. 18-19
Historisch overzicht van het funerair onroerend erfgoed in Vlaanderen . 1000 jaar te midden van de levenden (800-1800)20-37
 • De beleving van de dood . Kerstening en inhumatie (2de-8ste eeuw), pp. 20-21
 • De beleving van de dood . Het ontstaan van kerkhoven (3de-11de eeuw), pp. 21-22
 • De beleving van de dood . Angst voor het vagevuur (13de eeuw), pp. 22-23
 • De beleving van de dood . De kunst van het sterven: de verering van het lijden en de dood (14de-17de eeuw), pp. 23-25
 • Begraven in de kerk of op het kerkhof . In de kerk: alleen voor de rijken, pp. 25-26
 • Begraven in de kerk of op het kerkhof . De grafkunst in de kerk, p. 26
 • Begraven in de kerk of op het kerkhof . Het epitaaf, pp. 26-28
 • Begraven in de kerk of op het kerkhof . De beeltenis, pp. 28-30
 • Begraven in de kerk of op het kerkhof . Buiten de kerk: het kerkhof, pp. 31-34
 • Begraven in de kerk of op het kerkhof . Buiten de dorpskern, pp. 34-35
 • Begraven in de kerk of op het kerkhof . Het ossuarium, de laatste verblijfplaats, pp. 35-37
Historisch overzicht van het funerair onroerend erfgoed in Vlaanderen . Het ontstaan van de buitenbegraafplaats (voor 1800)37-51
 • Nieuwe tijdsgeest, nieuwe wetten . Het kerkhof in vraag gesteld, pp. 37-38
 • Nieuwe tijdsgeest, nieuwe wetten . De verlichting en de preromantiek, pp. 38-39
 • Nieuwe tijdsgeest, nieuwe wetten . 1784, de wetgeving van keizer Jozef II, pp. 39-42
 • Zoeken naar de ideale begraafplaats (1765-1804), pp. 42-43
 • Zoeken naar de ideale begraafplaats (1765-1804) . De theoretisch-academische visie, p. 44
 • Zoeken naar de ideale begraafplaats (1765-1804) . De economische realiteit, p. 45
 • Zoeken naar de ideale begraafplaats (1765-1804) . De 18de-eeuwse Elyzeese tuin als opstap naar de 19de-eeuwse begraafplaats, pp. 45-48
 • Zoeken naar de ideale begraafplaats (1765-1804) . De Elizeese tuin in België, pp. 48-49
 • Begraven in open lucht in Vlaanderen (1784-1804) . De begraafplaats, p. 50
 • Begraven in open lucht in Vlaanderen (1784-1804) . Het grafteken, pp. 50-51
Historisch overzicht van het funerair onroerend erfgoed in Vlaanderen . De 19de eeuw, gouden eeuw van de grafkunst51-59
 • De Franse Revolutie: eindelijk gelijkheid ?, pp. 51-52
 • Nieuwe wetgeving voor een nieuwe eeuw . De Franse Tijd (1794-1815), pp. 52-53
 • Nieuwe wetgeving voor een nieuwe eeuw . Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830), pp. 53-54
 • Nieuwe wetgeving voor een nieuwe eeuw . België (1830-1930), pp. 54-55
 • De geboorte van de moderne begraafplaats . Père Lachaise, de eerste 19de-eeuwse buitenbegraafplaats, pp. 55-56
 • De 19de-eeuwse grafkunst, getuige van status en filosofische overtuiging, pp. 57-59
Historisch overzicht van het funerair onroerend erfgoed in Vlaanderen . De 'stille revolutie' van de 20ste eeuw59-65
 • Nieuwe visies op de dood . De afstandelijke dood: medicalisering en professionalisering, pp. 59-60
 • Nieuwe visies op de dood . De terugkeer van de intieme dood, p. 60
 • Nieuwe visies op de dood . De persoonlijke herinnering, p. 60
 • Nieuwe wetgeving . 1932, de crematie, pp. 60-62
 • Nieuwe wetgeving . 1971, de wet op de begraafplaatsen en lijkbezorging, pp. 62-63
 • De naoorlogse begraafplaats vormgegeven . Standaardisatie op de naoorlogse begraafplaats, p. 63
 • De naoorlogse begraafplaats vormgegeven . Hergeboorte van de intieme begraafplaats, p. 64
 • Een buitenbeentje: de militaire begraafplaats, pp. 64-65
De juridische context71-74
De juridische context . Inleiding75
De juridische context . De regelgeving voor begraafplaatsen en lijkbezorging76-85
 • Decreet, besluit en omzendbrief . Het decreet van 2004 (met latere aanpassingen), pp. 76-78
 • Decreet, besluit en omzendbrief . Het uitvoeringsbesluit van 14 mei 2004, p. 78
 • Decreet, besluit en omzendbrief . De Omzendbrief BA 2006/03, p. 79
 • Analyse van de wetgeving betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging in het licht van het funerair erfgoed . Er is ruimte voor variatie, pp. 80-81
 • Analyse van de wetgeving betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging in het licht van het funerair erfgoed . Het lokaal funerair erfgoedbeleid wordt gestimuleerd, pp. 81-82
 • Analyse van de wetgeving betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging in het licht van het funerair erfgoed . De concessie: kansen voor erfgoedbeheer, pp. 82-83
 • Analyse van de wetgeving betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging in het licht van het funerair erfgoed . Enkele kanttekeningen uit de praktijk, pp. 83-85
De juridische context . Burgerlijk wetboek85
De juridische context . De ruimtelijke ordening86-89
 • Codex, besluiten en omzendbrieven, pp. 86-88
 • Analyse van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening in het licht van het funerair erfgoed, pp. 88-89
De juridische context . De onroerenderfgoedzorg90-105
 • Internationale verdragen, het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit . De Raad van Europa, pp. 90-91
 • Internationale verdragen, het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit . Het Onroerenderfgoeddecreet, pp. 91-104
 • Analyse van de wetgeving op het onroerend erfgoed in het licht van het funerair erfgoed, pp. 104-105
De juridische context . Het pesticidendecreet106
 • Het decreet, p. 106
 • Analyse van de milieuwetgeving in het licht van het funerair erfgoed, p. 106
De juridische context . Menselijke resten: wet, deontologie en ethiek107-112
 • Internationaal, pp. 107-109
 • In België, pp. 109-111
 • Analyse van wetgeving en deontologie betreffende archeologische menselijke resten, pp. 111-112
Fragiel erfgoed: kwaliteiten en bedreigingen117-120
Fragiel erfgoed: kwaliteiten en bedreigingen . Inleiding121
Fragiel erfgoed: kwaliteiten en bedreigingen . Begraafplaatsen: een patrimonium met vele kwaliteiten121-129
 • Plaats van vergankelijkheid, herdenking en anonimiteit, p. 122
 • Gemeenschapsvorming, p. 122
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw, p. 123
 • Groenzone en reservoir van biodiversiteit, pp. 123-125
 • Bron van wetenschappelijk onderzoek . Het grafteken als artistieke uiting, p. 126
 • Bron van wetenschappelijk onderzoek . Het funeraire ritueel, p. 126
 • Bron van wetenschappelijk onderzoek . Familie-, lokale en bovenlokale geschiedschrijving, p. 127
 • Bron van wetenschappelijk onderzoek . Archeologisch en fysisch-antropologisch onderzoek, pp. 127-128
 • Technische beroepen, p. 129
Fragiel erfgoed: kwaliteiten en bedreigingen . Bedreigingen voor het funerair erfgoed129-135
 • Ruimen van begraafplaatsen, graven en graftekens, pp. 129-130
 • Beperkte kennis over het funerair erfgoed, pp. 130-131
 • Nood aan uniforme inventarisatie, pp. 131-132
 • Onvolledige bescherming van het funerair erfgoed, p. 132
 • Verval van graftekens, pp. 132-134
 • Vandalisme en diefstal, pp. 134-135
 • Beperkt draagvlak en waardering voor het funerair erfgoed, p. 135
 • Een beperkte beheersvisie, p. 135
Registreren, inventariseren, beschermen: de Vlaamse situatie anno 2020139-142
Registreren, inventariseren, beschermen: de Vlaamse situatie anno 2020 . Inleiding143
Registreren, inventariseren, beschermen: de Vlaamse situatie anno 2020 . Het aantal begraafplaatsen in Vlaanderen143
Registreren, inventariseren, beschermen: de Vlaamse situatie anno 2020 . Inventarisatie van het funerair erfgoed144-148
 • Agentschap Onroerend Erfgoed, p. 144
 • Lokale inventarissen, pp. 144-146
 • (Kunst)historisch onderzoek en restauraties, pp. 146-147
 • Publicaties, pp. 147-148
Registreren, inventariseren, beschermen: de Vlaamse situatie anno 2020 . Het beschermde funerair erfgoed148
Actoren op het vlak van het funerair erfgoed151-154
Actoren op het vlak van het funerair erfgoed . Inleiding155
Actoren op het vlak van het funerair erfgoed . Europa155-156
 • De Raad van Europa, p. 155
 • Association of Significant Cemeteries of Europe, pp. 155-156
 • Europa Nostra, p. 156
Actoren op het vlak van het funerair erfgoed . Vlaanderen157-161
 • Overheden . De Vlaamse overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed, p. 157
 • Overheden . Provinciale overheden, p. 157
 • Overheden . Lokale besturen en intergemeentelijke diensten, pp. 158-160
 • Middenveld . Epitaaf vzw, p. 160
 • Middenveld . Grafzerkje vzw, p. 161
 • Middenveld . Herita vzw, p. 161
Actoren op het vlak van het funerair erfgoed . Derden162
 • Website ‘Uitvaartvlaanderen.be’, p. 162
 • Vakspecialisten en academische wereld, p. 162
Wat brengt de toekomst?165-167
Wat brengt de toekomst? . Inleiding169
Wat brengt de toekomst? . Uitdagingen voor de toekomst169-173
 • Persoonlijke zingeving bij het afscheid, pp. 169-170
 • Religieuze diversiteit, p. 170
 • De gedeelde ruimte, p. 171
 • De natuurbegraafplaats, pp. 171-172
 • Erfgoed en ecologie: toekomstige partners?, p. 173
 • De digitale herinnering. Het einde van het grafteken?, p. 173
Wat brengt de toekomst? . Wetenschappelijk onderzoek, behoud en beheer174-179
 • Onderzoek en inventarisatie, pp. 174-176
 • Behoud van het funerair erfgoed, p. 176
 • Gebruik, beheer en (her)bestemming van het funerair erfgoed, pp. 176-179
 • Ethisch omgaan met menselijke resten, p. 179
Wat brengt de toekomst? . Besluit: funerair erfgoed heeft een toekomst?180
Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat